Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 februari 2019

  Inga klara svar om arealen skyddad skog

  Etappmålet för skydd av skog är redan nått, hävdar Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. Inte sant, säger Göran Rune, Skogsstyrelsen. Men hur mycket som skyddats hittills finns inget svar på.

   Sven Erik Hammars siffra på 325 000 hektar formellt skyddad skog sedan 2012 är helt fel, anser Göran Rune. ”Men det är väldigt svårt att säga hur mycket det är med större exakthet”, säger han.
  Sven Erik Hammars siffra på 325 000 hektar formellt skyddad skog sedan 2012 är helt fel, anser Göran Rune. ”Men det är väldigt svårt att säga hur mycket det är med större exakthet”, säger han. FOTO: Henrik Sellin

  Etappmålet för skydd av skog med ytterligare 150 000 hektar mellan 2012 och 2020 är redan uppnått med råge. Det hävdade Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna i en debattartikel i ATL.

  I en replik svarar Göran Rune, chef på skogsavdelningen på Skogsstyrelsen, att det inte alls stämmer. Det ligger i LRF:s intresse att blåsa upp siffrorna, skriver han, och efterlyser en diskussion baserad på fakta och kunskap.

  Vad är då fakta om hur mycket skog som fått formellt skydd sedan 2012, Göran Rune?

  – Ja, jag önskar jag kunde svara på det. Det är det som är pudelns kärna, vi har ingen siffra att komma med. Skogsstyrelsen har redan tidigare påpekat svårigheterna att få fram de här uppgifterna och nu har vi fått ett regeringsuppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket, SLU och SCB sammanställa en kvalitetssäkrad och definierad statistik.

  – Det här vet Sven Erik Hammar och jag är därför förvånad över tidpunkten när han kommer med sin kritik. Låt oss först slutföra uppdraget så att vi vet att vi diskuterar samma saker.

  Saknas samlad statistik

  Enligt Göran Rune finns siffrorna över olika typer av formellt skydd av skog spridda hos flera myndigheter och organisationer, och det finns också oklarheter där frivilligt och formellt skydd överlappar. Dessutom är det ibland oklart till vilken tidsperiod skyddet ska räknas, till exempel ESAB-paketet, utbytesmark från Sveaskog, som påbörjades före 2012 men avslutades efter.

  Om det är så oklart, kan du då med säkerhet säga att målet för 2020 inte är uppnått?

  – Det kan jag med stor säkerhet säga. Sven Erik Hammar räknar mark dubbelt och med överlappningar på flera ställen, därför blir det fel.

  Etappmålet om 150 000 hektar sattes 2014. Hur har ni under åren sedan dess tänkt att ni ska kunna utvärdera om målet nås?

  – Etappmålen är regeringsbeslut, och nu har vi fått ett uppdrag som vi ska presentera senare i vår om hur det ska redovisas. Vi har pekat på behovet av en sammanhållen statistik när vi har identifierat det, bland annat i redovisningen av regeringsuppdraget Värdefulla Skogar 2017.

  Redovisas i vår

  Det är inte så att ni medvetet låtit bli att summera arealerna för att bibehålla en hög nivå på anslagen för skydd av skog?

  – Nej, verkligen inte. Vår enda drivkraft är att få fram en redovisning där det här kan jämföras på ett öppet och transparent sätt.

  Och när kan den finnas klar?

  – Uppdraget ska redovisas 30 april, men vi hoppas på en förlängning till 31 maj. Vi hoppas att det ska kunna skingra dimridåerna så att man i diskussionen framöver kan jämföra äpplen och äpplen, inte äpplen och päron.

  Relaterade artiklar

  Till toppen