Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 november 2020

  Importen av massaved ökar

  Allt mer massaved får åka på långresor, visar statistik från Biometria. Både importen och förflyttningen mellan olika virkesregioner har ökat kraftigt.

   Ingen brist på virkesråvara, enligt SCA.
  Ingen brist på virkesråvara, enligt SCA. FOTO: David Larsson

  En gång i veckan går ett tåg med 2 200 kubik massaved från Stockarydsterminalen i Sävsjö till bruket Östrand i Timrå, en resa på 80 mil. Fabrikens vedbehov har fördubblats till 5 miljoner kubikmeter virke. Och då räcker inte närområdet till.

  – Vi insåg att vi behövde ett lite större virkesförsörjnings­område än det vi hade, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA.

   Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, SCA.
  Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, SCA. FOTO: SCA/Per-Anders Sjöquist

  SCA har skrivit avtal med Sveaskog och Mellanskog om leveranser. Och köpt skog i Baltikum. SCA ser hela Norden och länderna på andra sidan Östersjön som sin vedbod.

  Vill utöka tågtransport

  Nästan hälften av virket till SCA i Östrand kommer med tåg. Stora Enso, som också kör ved med tåg från Stockaryd, tar in runt 20 procent av virket med tåg. Och mer kan det bli när Skoghalls Bruk fördubblar produktionen.

  ­– Vårt övergripande mål är att öka andelen järnvägstransporter över tid. Järnvägstransporter ger oss ökad flexibilitet i råvaruförsörjningen och minskar miljöbelastningen, säger kommunikationschefen Agnes Hejll på Stora Enso Skog.

   Stora Enso vill öka andelen virkestransporter som sker med tåg.
  Stora Enso vill öka andelen virkestransporter som sker med tåg. FOTO: Tina Andersson
   Agnes Hejll, kommunikationschef Stora Enso Skog.
  Agnes Hejll, kommunikationschef Stora Enso Skog. FOTO: Stora Enso

  Södra tar in omfattande mängder virke via järnväg, främst till kombinatet i Värö. Rundvedstransporterna via tåg har kontinuerligt ökat de senaste åtta åren, från 0,5 miljoner fastkubikmeter 2013 till över 1,3 miljoner kubik i dag.

  – Tågtransporterna spelar en central roll i Södras råvaruförsörjning. Tågterminalerna verkar också som ett förlängt vedgårdslager, säger virkeschefen Sofia Petersson.

   Sofia Petersson, virkeschef Södra.
  Sofia Petersson, virkeschef Södra. FOTO: Henrik Björnsson/Södra

  Ökad import

  Statistik från Biometria visar att den allra mesta massaveden hämtas lokalt i det egna så kallade virkesbalansområdet. Men förra året ökade både importen och inköpen från andra områden, båda var över 18 procent högre än snittet de fyra föregående åren.

  Ser man på nettoflödena av massaved i Sverige finns det en viss förflyttning från både skogarna runt Vänern och från södra Sverige till Norrland. Annars är den allmänna trenden att veden åker söderut i Sverige. Den största förflyttningen av massaved gjordes från skogarna runt Vänern till södra Sverige.

  Och det är kanske inte så kons­tigt. En rapport från Future Forests i somras visar att en mindre andel av tillväxten i skogen avverkas i Norrland än i Götaland.

  – Det är rimligen så att flödesriktningen är från norr till söder. Och ju mer industrin expanderar i söder, desto mer måste flödet utvecklas. Det finns inte så mycket mer att ta av i söder, säger Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel på SLU.

   Tomas Lundmark, professor, SLU.
  Tomas Lundmark, professor, SLU. FOTO: Julio Gonzales/SLU

  Svårt avverka mer

  Men frågan är om det finns så mycket mer att ta i Norrland heller. Det kommer Skogsstyrelsen att ge svar på i en skoglig konsekvensanalys, SKA 2022, som kommer med en första delrapport nästa år.

  – Ju längre norrut man kommer, desto större är gapet mellan tillväxt och avverkning. Men frågan är om den tillväxten fortfarande är tillgänglig när man lägger på saker som hur fysiskt och ekonomiskt tillgänglig den är, säger Andreas Eriksson, utredare på Skogsstyrelsen.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen