Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 2 mars 2017

  Ilska när miljögrupper får mer inflytande över jakten

  Markägare, jägare, skogsindustri och fårägare rasar över att naturvårdsintressena får mer att säga till om när regeringen utökar landets viltförvaltningsdelegationer.

  FOTO: Mostphotos

  Regeringen har fattat beslut om att utöka landets Viltförvaltningsdelegationer med två ledamöter. Dessa två ska komma från naturvårds- och miljöorganisationer samt från natur- och ekoturismföretag.

  – Jag tycker viltförvaltningsdelegationerna är bra som de är, men om det skulle vara en representant till så borde den komma från djurägarna. Det är de betande djuren som tar störst skada när det gäller rovdjuren, men också där det finns vildsvin och hjortar, säger Gudrun Haglund-Eriksson från Svenska Fåravelsförbundet.

  Många inblandade

  I dagens viltförvaltningsdelegationer har skogsnäringen, lokalt näringsliv och turism, markägare, friluftsföreningar, naturvårdsintresset samt jakt- och viltvårdintresset vardera en representant. Dessutom finns en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt fem ledamöter som är politiska företrädare. I län med yrkesfiske, fäbobruk eller rennäring har dessa intressen också ha ledamöter. Landshövdingen är ordförande.

  Men enligt miljöminister Karolina Skog (MP) har vissa intressen i viltförvaltningsdelegationerna varit underrepresenterade, och därför får nu naturvårdsintressena ytterligare en representant och naturturismföretagen får en egen representant.

  – Vi är inte emot naturintressena men vi ska ha en produktiv natur, inte bara en att gå och titta i, säger Gudrun Haglund-Eriksson.

  Skev maktfördelningen

  Regeringens beslut gör maktfördelningen skev, anser företrädare för fårnäringen, skogsnäringen och jägarkåren, och i en gemensam debattartikel skriver de bland annat att ”Det är oacceptabelt att naturvårds- och miljöintresset nu ges större representativitet än skogsnäringen, jordbruket, markägarna, jägarna eller andra intressen i en delegation som ska hantera jakt- och viltförvaltningsfrågor.”

  Viltförvaltningsdelegationerna har främst en rådgivande funktion, ändå är det viktigt med en rättvis representation, enligt Gudrun Haglund-Eriksson.

  – Länsstyrelsen tar de riktiga besluten, men viltförvaltningsdelgationen är ett väldigt tungt rådgivande organ till länsstyrelsen.

  Fakta viltförvaltningsdelegationer

  En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Delegationen har främst en rådgivande funktion, men även vissa beslutande befogenheter när det gäller övergripande riktlinjer för viltförvaltningen, skötsel av älgstammen, skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna, licensjakt och skyddsjakt samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen.

  En viltförvaltningsdelegation har även inflytande över förekomsten av björn, lo, varg, järv och kungsörn.

  Relaterade artiklar

  Till toppen