Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 september 2007

  If betalar dubbelt så mycket

  Att If ger högre stubbersättning än de andra försäkringsbolagen beror på att de använder Länsförsäkringars gamla beprövade värderingsmall.

  Enligt ATL:s analys borde Länsförsäkringar dubbla sin ersättning för Gudrunstubbarna. Men det avvisar Länsförsäkringar.
  Faktum är dock att Länsförsäkringar tills för bara några år sedan själv använde ett verktyg som gav en ersättning i den nivå som ATL:s konsult Lennart Bertilsson anser är skälig.

  Ändrar sig inte

  Efter stormen 1969 tog Länsförsäkringars dåvarande skogsexpert fram en lathund som sedan användes, utan att ifrågasättas, i minst 30 år, ända fram till millennieskiftet.
  Numera låter Länsförsäkringar Skogsstyrelsen värdera skadorna, vilket gör att stubbersättningen i normalfallet halverats efter stormen Gudrun per decimeter stubbe.
  Försäkringsbolaget If håller dock fast vid Länsförsäkringars gamla värderingsmall, och fortsätter ersätta stubbarna med den högre ersättningen. En ersättning i nivå med vad ATL:s konsult tycker är skälig, 10 kronor kubiken.

  Lika hög

  Länsförsäkringar nuvarande skogsexpert, Gerry Wahlqvist, hävdar att totalersättningen efter storm är lika hög som förut, och vill inte gå med på att man betalar hälften så mycket för stubbarna numera.

  – Är det två decimeter har stubben ersatts med mellan 4 och 10 kronor per decimeter.

  Så i något fall har ni gett en ersättning i nivå med vad Bertilsson anser är skäligt!?

  – Det är din slutsats, säger Gerry Wahlqvist, som anser att Länsförsäkringar har gjort rätt, och berättar att det är få skogsägare som har klagat efter ATL:s artiklar.
  – Skulle det vara det problemet som ni målar upp så skulle det vara ganska hett. Men det är lugnt. Det tyder på att markägarna är nöjda.

  Torbjörn Esping

  Relaterade artiklar

  Till toppen