Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 2 februari

  Hyggligt 2019 slutade med inbromsning

  Skogen sätter spår i bolagens rapporter för 2019. Industriverksamheten gick bra, men med en snabb inbromsning i slutet av året.

   2019 slutade svagt, men blev totalt sett ganska bra för skogsindustrin.
  2019 slutade svagt, men blev totalt sett ganska bra för skogsindustrin. FOTO: David Larsson

  Efter ett mycket bra 2018 fanns farhågor om en avmattning i skogskonjunkturen under 2019. Den kom också, men först under sista kvartalet, vilket innebar att helårsresultaten för de skogsföretag som redovisat hittills ändå blev ganska bra.

  Ett undantag är sågverksföretaget Setra som gick från en vinst på 230 miljoner kronor under 2018 till en förlust på 10 miljoner för 2019. Orsaken var enligt nytillträdda VD:n Katarina Levin både lägre försäljningspriser och produktionsvolymer.

  Mer till staten

  Minskade volymer var det också för Sveaskog som trots det levererade sitt bästa operativa rörelseresultat någonsin, nästan 1,5 miljarder kronor. Därför har styrelsen föreslagit en höjd utdelning till ägaren staten på 1,1 miljarder kronor. Pengar som kanske kan bli ett välkommet tillskott för återinvesteringar i skogen, till exempel för att få budgeten för naturvård i nivå med redan beslutade ambitioner.

  Även för cellulosaföretagen var skogen i fokus under 2019. Billerud Korsnäs gjorde en realisationsvinst på 5,7 miljarder kronor när de sålde större delen av Bergvik Öst till AMF. Att Billerud Korsnäs rörelsemarginal halverades till blygsamma 4,4 procent under fjolåret kom i skymundan av styrelsens förslag att en del av intäkterna från skogen skulle gå till att fördubbla utdelningen. Det fick aktien att rusa på börsen, och gör samtidigt att AMF får lite återbäring på sitt skogsköp i egenskap av näst största aktieägare i Billerud Korsnäs.

  SCA i topp

  AMFs skogsaffär innebar också en kraftig uppvärdering av bolagsskog. När Billerud Korsnäs köpte ut skogen från Bergvik var värderingen 18 000 kronor per hektar, när AMF köpte den några veckor senare betalade de 38 500 kronor per hektar. Som en följd har Stora Enso, Holmen och SCA värderat upp sina skogar, vilket stökar till det lite i boksluten. Men sett till rörelsemarginalen så landade Stora Enso på drygt 13 procent, något lägre än 2018, och Holmen på knappt 15 procent, samma som 2018. SCA minskade sin rörelsemarginal med 2,4 procentenheter men ståtar ändå med en marginal på nästan 19 procent, bäst i klassen.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen