Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 augusti 2019

  Hur länge ska regeringen förhala?

  Domarna om lavskrikorna är en seger för förnuftet. Men artskyddsförordningen, som låg till grund för rättsfallen, är fortfarande orimlig. Det skriver ATL:s Ulf Aronsson.

   Lavskrika.
  Lavskrika. FOTO: Åke Lindau

  Än en gång har skogsägare fått rätt om avverkningar som stoppats med hänvisning till artskyddsförordningen. När man läser Mark- och miljödomstolens dom känns det som en självklarhet: Lavskrikan är ingen hotad art, nationellt eller internationellt, utan bedöms som livskraftig. Skogsstyrelsen, som varit motpart, har stött sig på observationer från 2007-2012, det vill säga inte direkt färska. Andra uppgifter kring förekomst av och påverkan på lavskrikorna kom från två medlemmar i lokala fågelklubbar, och Skogsstyrelsens utredning visar inte heller om avverkningarna faktiskt har någon påverkan på områdets ekologiska funktion.

  Orimlig skrivning

  Mot bakgrund av det kan man tycka att Skogsstyrelsen borde ha tillåtit avverkningarna redan från början och besparat alla parter både besvär och kostnader. Men för den som läser artskyddsförordningen blir myndighetens agerande mer begripligt. Enligt förordningen är det förbjudet att avsiktligt störa samtliga vilda fåglar, samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden och viloplatser. En strikt tolkning skulle innebära stora svårigheter för de flesta verksamheter i landet, åtminstone de som bedrivs utomhus.

  Skogstyrelsen insåg tidigt det problematiska i artskyddsförordningens skrivning, vilket bidrog till att den inte implementerades efter införandet 2008. Men för några år sen ökade trycket på implementering. Det fick Naturvårdsverket att 2015 begära en översyn av förordningen, 2016 kom samma begäran från Skogsstyrelsen, och såväl skogsägare och skogsbruket har ställt samma krav.

   Har du någon gång stört en vild fågel? Då kan det vara ett brott mot artskyddsförordningen, åtminstone med nuvarande skrivning.
  Har du någon gång stört en vild fågel? Då kan det vara ett brott mot artskyddsförordningen, åtminstone med nuvarande skrivning. FOTO: Stefan Lindblom

  Inget händer

  Men sen dess har inte mycket hänt. Förutom att skogsägare och domstolar tröskat igenom nya fall kring olika arter. I maj i fjol kom till slut beskedet att regeringen skulle tillsätta en utredning. ”Alla är förlorare på den otydlighet som finns i dag”, sa dåvarande miljöminister Karolina Skog.

  Det gäller fortfarande. Men någon utredning har inte kommit i gång och frågan är hur länge regeringen ska förhala översynen?

  Relaterade artiklar

  Till toppen