Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 oktober

  Holmens resultat över förväntningarna

  Produktionen har gått bra samtidigt som kostnadsnivån sänkts tack vare god kostnadskontroll och säsongsmässiga effekter, sammanfattar Henrik Sjölund vd-ordet i Holmens rapport för det tredje kvartalet som överlag var över förväntningarna.

   Holmen Braviken.
  Holmen Braviken. FOTO: Ulf Aronsson

  Rörelseresultatet summerades till 714 miljoner kronor, att ställa mot väntade 530 miljoner kronor enligt en sammanställning från Infront. Omsättningen var dock något lägre än väntat.

  ”Resultatet påverkades positivt av högre resultat från kartong och skog men negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper”, skriver bolaget i rapporten.

  Samtliga affärsområden slog analytikerförväntningarna, där särskilt det utmanande området Pappers rörelseresultat kom in högre på 63 miljoner kronor. Väntat var -17,3 miljoner.

  ”Efterfrågan på papper var fortsatt svag under tredje kvartalet. Aviserade nedläggningar kommer förbättra marknadsbalansen men situationen är fortsatt utmanande. Även om vi tvingades till omfattande produktionsbegränsningar kunde vi öka produktionen något under tredje kvartalet vilket tillsammans med låga kostnader förbättrade resultatet/…/”, skriver Henrik Sjölund i vd-ordet.

  Underhållsstopp väntar

  Under det fjärde kvartalet kommer Holmen fortsätta att begränsa pappersproduktionen, samtidigt som ett par större underhållsstopp kommer att genomföras.

  För affärsområdet Skog noterar Holmen att efterfrågan på timmer var bra under tredje kvartalet, medan den var lägre än normalt för massaved till följd av produktionsbegränsningar i industrin. Priserna för massaved gick ned något, skriver bolaget.

  Kartongmarknaden beskrivs som stabil under kvartalet där priserna var oförändrade. Produktmixen var fortsatt bra samtidigt som produktionseffektiviteten var hög, noterar Holmen. Resultatförbättringen inom affärsområdet berodde på sänkta produktionskostnader, bättre produktmix samt att större underhållsstopp påverkade föregående års resultat negativt med 210 miljoner kronor. Framöver kommer fokus ligga på att höja effektiviteten i kartongbruket och sälja tillkommande volymer till premiumsegmentet, heter det.

  Efterfrågan på trävaror drevs främst av en stark husmarknad i USA där hemmabyggandet ökade, en trend som setts i flera länder enligt Holmen. Prisuppgångar på konstruktionsvirke i Europa har tillsammans med historiskt höga priser i USA lyft resultatet för trävaror.

  Relaterade artiklar

  Till toppen