Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 januari 2018

  Holmen vill dra av miljardfiaskot i Spanien på skatten i Sverige

  Holmen förlorade 1,3 miljarder kronor i Spanien. Nu ligger bolaget i en rättstvist med Skatteverket om de spanska förlusterna ska få kvittas mot vinsterna i Sverige.

   Holmens pappersbruk i Braviken i Östergötland.
  Holmens pappersbruk i Braviken i Östergötland. FOTO: Lasse Modin

  Holmens strategi för 18 år sedan var tillväxt och utveckling inom tidnings- och journalpapper och 2000 köpte bolaget ett tidningspappersbruk utanför Madrid. Till verksamheten hörde också en returpappersåtervinning samt en anläggning för elproduktion.

  Men den spanska delen av Holmenkoncernen blev inte lönsam. Bruket har sedan 2003 ackumulerade rörelseförluster om totalt cirka 140 miljoner euro, motsvarande 1,3 miljarder kronor*, enligt handlingar hos Högsta förvaltningsdomstolen.

  Inkråmet i det bolag som ägde pappersbruket i Madrid samt energi- och returpappersverksamheten såldes 2016 till International Paper och Holmen ska nu avveckla hela den spanska verksamheten.

  Oklara regler

  Frågan är om Holmen har rätt att göra koncernavdrag för förlusterna i pappersbruket när avvecklingen avslutats. Reglerna är inte glasklara när företag finns i olika länder.

  I Sverige gäller att ett moderbolag skattemässigt kan tillgodogöra sig ett dotterbolags förluster genom att lämna ett koncernbidrag till dotterbolaget. Om dotterbolaget finns i ett annat land kan bolaget i stället använda koncernavdrag. Men exakt vad som gäller för dessa är oklart och nu har en tvist mellan Holmen och Skatteverket nått Högsta förvaltningsdomstolen. Innan ett avgörande kan nås har dock domstolen begärt att EU-domstolen ska ge ett förhandsavgörande och reda ut vissa oklarheter.

  400 miljoner kronor

  För Holmen har det ekonomisk betydelse vem som får rätt i domstolen, bolaget eller Skatteverket. I rapporten för tredje kvartalet förra året som kom i slutet av oktober, skriver bolaget att vid ett positivt beslut ”kan det medföra avdrag motsvarande cirka 400 miljoner kronor i skatt”.

  – Sedan dess har inget hänt, så det finns inte mer att säga, säger Stina Sandell som är hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Holmen.

  Under åren 2003 till 2016 gjorde Holmenkoncernen en rörelsevinst på 23,7 miljarder kronor och rörelsemarginalen var 11 procent, enligt årsredovisningarna.

  Fotnot: * Kursen 1 EUR=9,29 SEK har använts.

  Holmen

  Skogsindustrikoncernen tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Skogsinnehavet är på drygt en miljon hektar.

  LÄS MER: Sveaskogs markförsäljningarLÄS MER: Osäkert läge inför omröstning om biodrivmedelLÄS MER: Glödhet skogsmarknadLÄS MER: Här säljer Holmen skog för 100 miljoner

  Relaterade artiklar

  Till toppen