Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 augusti 2018

  Högkonjunktur utan avverkningsrusch

  Glödhet skogskonjunktur har inte lett till någon avverkningsrusch. Stormar och brand verkar ha större påverkan på avverkningsanmälningarna.

  Efterfrågan på svenska skogsprodukter har varit hög både ifjol och i år. Men trots stigande priser på både färdiga produkter och råvara har det inte lett till några större ökningar av den avverkningsanmälda arealen.

  Sett till de senaste fem åren har den avverkningsanmälda arealen pendlat runt 250 000 hektar. Två tydliga uppgångar finns under perioden, 2014 med 20 procent och 2017 med 10 procent. 2015 och 2016 var det istället nedgångar med runt 10 procent per år.

  Storm och brand

  2014 stod Södra Norrland och Svealand för hela ökningen. I Södra Norrland var den cirka 40 procent, allra störst i Västernorrlands län där avverkningsanmälningarna ökade med hela 70 procent jämfört med föregående år. Trolig förklaring är uppröjningsarbetet efter stormarna Hilde och Ivar som drabbade regionen mot slutet av 2013. Även i Västmanland var ökningen stor under 2014, i det närmaste en tredubbling jämfört med föregående år. Men inte heller där var det ökad avverkningsvilja som låg bakom, utan istället den stora skogsbranden som drabbade länet.

  Uppgången under 2017 är säkert mer konjunkturkopplad, och då var det Götaland som stod för i stort sett hela ökningen. För landsdelen som helhet var ökningen 30 procent, och på länsnivå fanns de största ökningarna i Kalmar, Skåne och Blekinge, som ökade med 45, 38 respektive 36 procent.

   Den avverkningsanmälda arealen har legat ganska stabilt mellan 2013 och 2017. Brand och stormar gav en topp 2014 och konjunkturuppgången bidrog troligen till fjolårets ökning.
  Den avverkningsanmälda arealen har legat ganska stabilt mellan 2013 och 2017. Brand och stormar gav en topp 2014 och konjunkturuppgången bidrog troligen till fjolårets ökning.

  Samma som ifjol

  Under 2018 har ökningen för Götaland kommit av sig och där i stället bytts till en minskning med 20 procent under årets fem första månader. Minskat har avverkningsanmäld areal även gjort i Södra Norrland, där med 10 procent. I stället har den ökat i Norra Norrland, med 34 procent, samt i Svealand med 17 procent.

  Under sommarmånaderna juni-juli i år syntes en ökning med 14 respektive 4 procent nationellt jämfört med samma månader i fjol. Men de regionala skillnaderna höll i sig. I Götaland minskade avverkningsanmälningarna med 8 procent och i Södra Norrland med 10 procent under sommarmånaderna. Samtidigt fortsatte ökningarna i Svealand och Norra Norrland med 22 respektive 8 procent.

  Sammantaget innebär det att avverkningsanmälningarna, trots högkonjunktur i industrin, ökat med blygsamma 5 procent till och med juli.

  Svag koppling till avverkad volym

  Men variationer i den avverkningsanmälda arealen verkar inte ha så tydlig koppling till bruttoavverkningen. Det kan bland annat bero på att skogsägaren sedan 2014 har fem år på sig att genomföra avverkningen sedan den är anmäld, före 2014 gällde tre år.

  2014 ökade till exempel den anmälda arealen med 20 procent medan bruttoavverkningen bara ökade med 7 procent. Sedan dess har avverkningen legat stadigt på drygt 90 miljoner kubikmeter trots årliga variationer i anmäld areal med runt 10 procent.

   Kopplingen mellan avverkningsanmälningar och bruttoavverkning är svag för enskilda år. 2016 minskade till exempel avverkningsanmälningarna med 7 procent medan bruttoavverkningen ökade med 1 procent.
  Kopplingen mellan avverkningsanmälningar och bruttoavverkning är svag för enskilda år. 2016 minskade till exempel avverkningsanmälningarna med 7 procent medan bruttoavverkningen ökade med 1 procent.

  LÄS OCKSÅ: Fler vill avverka i norra NorrlandLÄS OCKSÅ: Räcker skogen till?

  Relaterade artiklar

  Till toppen