Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 april 2019

  Hogan: Ge stöd för trädplantering på jordbruksmark

  Jordbrukskommissionären vill att EU:s bönder gör skog av en hektar av marken.

   Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär.
  Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär. FOTO: Ann Lindén

  I den version av EU:s jordbrukspolitik som ska träda i kraft 2021 väntas medlemsländerna få ett mycket större inflytande över hur stöd och ersättningar utformas. Målen ska sättas på EU-nivå, men hur de ska nås ska i stort vara medlemsländernas beslut och ansvar.

  Det hindrar inte jordbrukskommissionär Phil Hogan från att tala för ett stöd som han hoppas många medlemsländer väljer att erbjuda sina bönder. Vid konferensen ”Våra skogar, vår framtid” lanserade han ”Enhektarsinitiativet”, som skulle ge lantbrukare som planterar träd på en hektar av sin mark ersättning.

  – Det är ännu ett praktiskt exempel på lantbrukare som tillhandahåller kollektiva nyttigheter med kollektivt stöd, sade Phil Hogan.

  Bra för biologisk mångfald

  Jordbrukskommissionären menar att ersättningen, som kan ligga inom landsbygdsprogrammet, skulle få en mängd goda effekter om den tillämpas brett i unionen. Bättre vattenbindning i marken, minskad risk för översvämningar och jorderosion och ökad biologisk mångfald var några av de positiva resultat som Phil Hogan kopplade till stödet i sitt tal.

  Reformen av EU:s jordbrukspolitik är under beredning. EU-parlamentets jordbruksutskott har antagit sina förslag, men hela parlamentet kommer inte att rösta förrän efter EU-valet. I ministerrådet siktar ordförandelandet Rumänien på att enas om en förhandlingsposition vid jordbruksrådsmötet i juni.

  Relaterade artiklar

  Till toppen