Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 mars 2019

  Valutaeffekt boostade fjolåret

  Hög efterfrågan och bra priser gjorde 2018 till ett efterlängtat vinstår för skogsnäringen. Men valutakurserna gav, och ger, ett väsentligt bidrag.

   Sågverken står för en stor del av skogsägarföreningarnas resultat och bäst i klassen är Södra. Här Södras sågverk i Värö.
  Sågverken står för en stor del av skogsägarföreningarnas resultat och bäst i klassen är Södra. Här Södras sågverk i Värö. FOTO: Per Pixel Petersson/Södra

  Skogsindustrin gjorde bra resultat under fjolåret. Bidragande orsaker var hög efterfrågan och bra priser men också mycket gynnsamma valutakurser. Runt 90 procent av det papper och den massa som tillverkas i Sverige går på export, för sågverken är exportandelen cirka 70 procent. Under 2018 låg euron och dollarn 10 respektive 20 procent högre än medelvärdet för perioden 2007-2017, vilket alltså direkt går att omsätta till ökade vinster för de svenska exportföretagen.

  SCA lyckades bäst

  Sett till rörelsemarginalen var SCA det större skogsföretag som lyckades bäst i fjol med en marginal på 24 procent. För såväl SCA som Stora Enso och Södra var det massan som drog upp resultaten, med marginaler mellan 25 och 30 procent för företagens massatillverkning. Sämre gick det för papper: Stora Enso Paper hade en marginal på 8 procent och Holmen Paper på 6 procent. Bara SCA lyckades riktigt bra inom samtliga divisioner, vilket också alltså syns på slutresultatet. Lägst rörelsemarginal hade Billerud Korsnäs med 6 procent, och ökade råvarukostnader uppges som en orsak till minskat rörelseresultat.

  Vida i topp

  Av de sågverksföretag som rapporterat var Vida, som vanligt, bäst. Rörelsemarginalen låg på 16 procent och intjäningen, sedd som rörelsemarginal per producerad kubikmeter, låg på imponerande 489 kronor.

  Hög rörelsemarginal hade också Holmen Trävaror, trots att intjäningen per kubikmeter inte var så hög. Förklaringen ligger troligen i låg produktionskostnad tack vare effektiv produktion. För Setra såg siffrorna sämre ut, både för rörelsemarginal och för intjäning. För att bättra på det satsar Setra på att öka förädlingsgraden. 2017 fick sågverket i Hasselfors ett nytt justerverkshyvleri, under fjolåret togs beslut om en komponentfabrik i Långshyttan och där blir det också en fabrik för KL-trä med en kapacitet på 55 000 kubikmeter.

  Södra i egen division

  Sågverk står även för större delen av resultatet för tre av skogsägarföreningarna: Norra Skogsägarna, Norrskog och Mellanskog. Rörelsemarginaler på mellan 0 och 5 procent innebar att de var rejält akterseglade av Södras 19 procent. Södras marginal är dock räknad på resultatet före vinstdelning. Om den föreslagna vinstdelningen på 1,8 miljarder kronor dras ifrån rörelseresultatet landar rörelsemarginalen i stället på 14 procent.

  Bra start på 2019

  Som enda förening med cellulosaindustri har Södra också kunnat dra nytta av både extrema massapriser och gynnsamma valutakurser. 1 000 dollar per ton brukar ses som en drömgräns för priset på barrsulfatmassa. Ifjol gick det upp till 1 250 dollar och ligger fortfarande över 1 100 dollar. Dollarn har dessutom fortsatt att stiga under första kvartalet och är nu nästan 30 procent över medelvärdet för 2007-2017. Sammantaget borgar det för en bra start på året för både för Södra och övriga svenska massaproducenter.

  Relaterade artiklar

  Till toppen