Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 november

  Höga naturvärden i fjällnära skog

  En ny inventering visar att det finns 0,5 miljoner hektar produktiv skog med höga naturvärden längs fjällkedjan.

  – Det är viktigt att dessa skogar bevaras i så stor utsträckning som möjligt, kommenterar Naturvårdsverket.

   Längs fjällkedjan finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden. Bild från Iksjak, ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog.
  Längs fjällkedjan finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden. Bild från Iksjak, ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog. FOTO: Frederic Forsmark/ Naturvårdsverket

  Bakgrunden till inventeringen längs fjällkedjan är att Skogsutredningen, som ska överlämnas den sista november, begärt in uppgifter från fjällänen om omfattningen av fjällnära skogar med höga naturvärden.

  Inventeringen har genomförts av länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket och omfattar Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län.

  Balans

  ”Skogsutredningens mål är att föreslå åtgärder för att hitta en balans mellan brukande och skydd. För att lyckas med det behöver vi veta var det finns fjällnära skog med höga naturvärden”, sa Jemt Anna Eriksson, enhetschef för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarna, i ett pressmeddelande i samband med inventeringen i somras.

  Och inventeringen visar alltså att det i och i nära anslutning till landets fjällnära skogar finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden, utöver de områden i regionen som redan har formellt skydd. Ovanför fjällnäragränsen finns totalt cirka 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark, varav 641 000 hektar har formellt skydd.

  Frågan om naturvärden i fjällnära skogar har tidigare varit i fokus i samband med nyckelbiotopsinventeringar i området, men också av de ändrade förutsättningarna för avverkningsansökningar där. Hur Naturvårdsverket själva ska använda informationen från inventeringen är ännu inte klart.

  Bevaras

  ”Vi har inte tagit ställning till fortsättningen av detta överhuvudtaget, detta är en kunskapssammanställning”, skriver Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket, i ett mejlsvar till ATL.

   ”Vi bedömer att det är viktigt att dessa skogar med höga naturvärden bevaras i så stor utsträckning som möjligt”, säger Stefan Henriksson.
  ”Vi bedömer att det är viktigt att dessa skogar med höga naturvärden bevaras i så stor utsträckning som möjligt”, säger Stefan Henriksson. FOTO: Naturvårdsverket

  ”Vi bedömer dock att det är viktigt att dessa skogar med höga naturvärden bevaras i så stor utsträckning som möjligt. I vilken form det sker är mindre viktigt. Vill man som markägare frivilligt avsätta sina skogar med höga naturvärden välkomnar vi det. Hur de statliga skogarna, som utgör cirka en fjärdedel av arealen, bör hanteras behöver såklart lösas, men det får vi ta i dialog med dessa parter, det vill säga i praktiken Sveaskog och Fastighetsverket.”

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen