Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 april 2002

  Hitta utbildningen utomlands

  Det var flera hundra år sedan skogsnäringen blev internationell, nu börjar också utbildningen spränga nationsgränserna.  Ur Vi Skogsägare nr 2 2002
  Den som kör skogsmaskin kan lära sig mer i England
  eller Tyskland. I Skellefteå öppnas trädörren
  till världen och Garpenberg väljer samma väg.


  Margaret A Shannon

  från UniversityBuffalo

  Law School gästspelar

  i Garpenberg.


  Var tionde skogsstudent på lantbruksuniversitetet
  kommer från utlandet och på Alnarp är universitetets
  första helt internationella utbildning i full gång.
  Där blandas sydsvenskt skogsbruk med resten av skogarna runt
  södra Östersjön.


  Ola Sallnäs är

  kursansvarig.


  – Det är uppenbart att globaliseringen
  måste slå igenom också i utbildningen, tänk
  bara på att vi importerar 15 miljoner kubikmeter virke,
  säger kursansvarige Ola Sallnäs.

  Studenterna är en blandning av svenskar och ungdomar
  från länderna kring Östersjön. En amerikan
  har också letat sig hit och utbildningen sker självklart
  på engelska.

  Då vi hälsar på, under en exkursion, har
  professor Margaret Shannon just anlänt från USA för
  ett gästspel i ett par veckor.

  Hon ska undervisa i hur politiken griper in i skogsbruket
  genom olika miljökrav. Margaret berättar att det kan
  gå väldigt snabbt i en värld med nya strukturer,
  där allt från globala nätverk till internationella
  överenskommelser styr utvecklingen.

  Självklart finns sedan länge ett internationellt
  utbyte på lantbruksuniversitetet och av 700 studenter som
  går någon av de skogliga kurserna kommer en tiondel
  från andra länder.

  Men bland de svenska studenterna är det bara ett 20-tal
  per år som tar chansen.

  – Jag hoppas det blir fler. Vi måste bli mer internationella.
  Det finns en massa jobb ute i världen för skogsfolk
  som konsulter, inom FAO och liknande, säger dekanus Jan-Erik
  Hällgren.

  Han hoppas på ett bättre europeisk samarbete med
  fler gemensamma kurser. Hittills har Finland slagit an tonen genom
  ”Euromaster forestry” där också Sverige, Spanien och
  Tyskland är med på ett hörn.

  – På trädgårdssidan har vi dansk-svenska
  kurser. Jag tror på liknande saker inom skogen, säger
  Jan-Erik Hällgren.

  Kursen i Alnarp, med ett 30-tal studenter, stöttas av
  IKEA som betalar stipendier till de 20 deltagarna från Polen,
  Estland, Lettland och Litauen.

  För möbeljätten är det en långsiktig
  strategisk satsning på råvara. IKEA är sedan
  länge stora i Östeuropa och dessutom har hela virkesmarknaden
  runt Östersjön blivit mer eller mindre gränslös.


  Luleå tekniska universitet förbereder en liknande
  satsning på institutionen i Skellefteå. Då handlar
  det om avancerad träutbildning.

  Här är det Svenska institutet som betalar stipendier
  till fem ryska studenter.

  – De ska gå en ny tvåårig magisterutbildning
  som vi marknadsför runt om i Europa, berättar studierektor
  Lena Antti.

  De som börjar ska ha minst tre års högskolestudier
  i bagaget. Det behöver inte vara inom skog eller trä,
  även om det ligger nära till hands.

  Andra året, då tyngdpunkten ligger runt examensarbetet,
  kan göras någon annanstans än i Skellefteå.
  Kanske hemma i Ryssland, eller var nu studenterna hör hemma.


  Naturbruksgymnasiet i Värnamo har en två månader
  lång kurs i att köra skördare med deltagare från
  hela EU.

  På motsvarande sätt går det att lära
  sig ratta skotare i Finland, lära maskinteknik i England
  och studera naturvårdande skogsbruk i Tyskland.

  – Vi har hållit på ett par år. Det går
  bra, men jag hade nog väntat mig ett större svenskt
  intresse med tanke på att kurserna, inklusive resa, finansieras
  av EU, säger Håkan Hulebo.

  Bristen på studenter gör att Garpenberg (Högskolan
  Dalarna) lägger sina gamla utbildningar i malpåse och
  satsar på en internationell mastersutbildning. Den som har
  120 poäng i bagaget kan bygga på med tre terminer i
  allt från skogsskötsel till teknik.

  – Vi hoppas få studenter från hela världen,
  inte minst från Asien, säger Anders Lindström
  som planerar utbildningen.

  Genom samarbete med andra universitet går det ibland
  att läsa en del av kurserna utomlands.

  På så sätt har Växjö universitet,
  som utbildar träingenjörer, samarbete med Kanada, Tyskland
  och Frankrike.

  Andra universitet och högskolor har liknande kopplingar,
  men möjligheterna skiljer sig rätt mycket åt.


  Pär Fornling  Fakta:  Luleå tekniska universitet
  EU-kurserna för maskinförare
  Garpenberg
  Den ettåriga utbildningen i Alnarp består av tre
  delkurser. Det kan vara en påbyggnad för skogsingenjörer
  eller en del av utbildningen till skogsvetare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen