Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 oktober 2020

  ”70 procent av olyckorna ren slump”

  Flest viltolyckor inträffar i storstadslänen. Men det innebär inte att det ur förarens perspektiv är störst risk att råka ut för en viltolycka där.

  Viltolyckor står för 65–75 procent av det totala antalet trafikolyckor. Trots det hamnade viltolyckorna lite i skymundan sedan Trafikverket 1997 antog en nollvision för antalet döda i trafiken.

  – Även om de står för en stor andel av olyckorna så står de inte för så stor andel av dem med dödlig utgång. Därför blev det något av en miljöfråga ett tag, säger Anders Sjölund, nationell samordnare landskapsfrågor på Trafikverket.

  Flest olyckor i storstäder

  Men en kontinuerlig ökning av viltolyckorna har bidragit till att de hamnat allt mer i fokus. Allra flest viltolyckor inträffar i storstadslänen. I fjol stod Västra Götaland för 16 procent av samtliga viltolyckor i landet, följt av Skåne med 10 procent, Stockholm med 8 procent och Kalmar med 7 procent. Men det ska inte tolkas som att det finns mest vilt där.

  – Trafikarbetet, totalt antal körda kilometer, är avgörande faktorer för antalet viltolyckor och det gör att storstadslänen hamnar högt upp. Men det innebär inte att det ur bilistens synvinkel är störst risk att råka ut för en viltolycka runt storstäderna – för en bilist kan risken vara större i till exempel Jämtland.

  Utvecklar länsvisa kartor

  På Trafikverkets webbplats finns länsvisa kartor över vägar med flest olyckor per kilometer och de håller också på att utveckla kartor över var risken är störst ur bilistens synvinkel, det vill säga antalet olyckor delat med totalt trafikarbete på vägen.

  – Men viltpopulationernas storlek är också en viktig faktor för antalet olyckor, lokalt kan populationsförändringar vara den viktigaste orsaken, säger Anders Sjölund.

  Sett till olika viltslag inträffade i fjol flest olyckor med både älg och rådjur i Götaland, 732 respektive 8 140 stycken. Flest olyckor med vildsvin och kronhjort var det i Skåne, 1 143 respektive 133 olyckor. Flest olyckor med dovhjort inträffade i Östergötlands län, 777 olyckor. Och trots att 50 procent av olyckorna inträffar på mindre än 10 procent av vägnätet är det inte lätt att förutsäga exakt var.

  – Vi får olycksansamlingar som varar fem till tio år och sedan ofta flyttar sig. Ungefär 1 procent av olyckorna kan vi förutsäga var de kommer att inträffa sett över lång tid, 30 procent inträffar i viltolycksansamlingar och 70 procent är ren slump.

  LÄS OCKSÅ: Viltolyckorna skenar när stammen ökarLÄS OCKSÅ: ”Viltolyckorna problem för trafiken – och lantbruket”

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen