Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 juli

  Här sätts hunden på prov

  Jakt är i många fall synonymt med jakthundar och för dem finns arbetsprov, jaktprov, som syftar till att få fram hundar som ska effektivisera jakten och skapa fler jaktupplevelser för jägaren.

   Gunnar Pettersson är ledamot i stövarklubbens styrelse samt medlem av Svenska kennelklubbens jakthundskommitté.
  Gunnar Pettersson är ledamot i stövarklubbens styrelse samt medlem av Svenska kennelklubbens jakthundskommitté. FOTO: Privat

  Svenska kennelklubben är en paraplyorganisation för en rad specialklubbar där hundraser eller grupper av raser ingår. Det är klubbarna som oftast anordnar jaktproven för sin ras och de är specifika för hundrasen/gruppen.

  Vad är syftet med att göra jaktprov?

  – Först och främst är jaktprov en utvärdering av aveln och ett sätt att selektera ut individer för fortsatt avel. Ett instrument som visar hur en parning gått och ser vilka egenskaper, bra eller dåliga, som en hund har och om den är duglig som jakthund, berättar Gunnar Pettersson som är ledamot i stövarklubbens styrelse samt medlem av Svenska kennelklubbens jakthundskommitté.

  En hund som gått bra på jaktprov och som kanske till och med tagit ett åtråvärt championat kan även öppna dörrar för fler jaktdagar.

  – De jägare som har jaktprovsmeriterade hundar står för en viss kvalitetssäkring och det innebär att de ofta blir inbjudna till jakt, berättar Gunnar Pettersson.

  Jakthundsägare som varit aktiva och meriterat sin hund är dessutom attraktiva som valpköpare och har större chans att få köpa valp ur de allra bästa kombinationerna.

  Det finns en stor mängd olika prov att välja på beroende på ras. Ofta är proven i olika svårighetsgrader och prissätts från ett till tre. Med tillräckligt många förstapris i högsta klassen belönas hunden med ett championat.

   Det finns flera klubbar som anordnar retrieverprov som kan anordnas på varmt eller kallt vilt eller på dummy.
  Det finns flera klubbar som anordnar retrieverprov som kan anordnas på varmt eller kallt vilt eller på dummy. FOTO: Mari Nälsén

  FÅGELHUNDAR

  Jaktprov för stående fågelhundar

  Den stående fågelhunden söker efter fågel i terrängen. När den känner vittring fryser den i steget och pekar ut fågeln för föraren. Man skiljer på fältprov, skogsprov och fjällprov och bedömer sök, hur hunden står för fågel samt hur hunden reser och apporterar fågeln. För vissa av hundarna inom gruppen ingår vatten- och apportarbete samt eftersöksgrenar.

  Jaktprov för wachtelhund

  Wachtelns främsta uppgift är att fungera som kortdrivare på hårvilt. Specialklubben har flera jaktprov, ett unghundprov/nybörjarprov där man bedömer skottfasthet, vattenpassion och drevegenskaper och ett öppenklassprov där man bland annat bedömer sökarbete i vass, släpspår och dresserbarhet. Skogsprovet visar hundens arbete i skogen och det finns även ett prov som prövar hunden på vildsvin.

  Retrieverprov

  Det finns flera klubbar som ordnar retrieverprov. Proven kan gå på praktisk fågeljakt, på kallt vilt eller på dummy men de går alla ut på att hunden ska vara lugn, lydig och ha en passion för att apportera såsom att markera, låta sig dirigeras på långa avstånd på både vatten och land samt att söka av stora områden självständigt.

   Spanielns jaktprov sker på praktisk jakt där hundens uppgift är att stöta upp vilt framför bössan.
  Spanielns jaktprov sker på praktisk jakt där hundens uppgift är att stöta upp vilt framför bössan. FOTO: Mari Nälsén

  Tollingprov

  Tollaren ska kunna tolla under sjöfågeljakt, det innebär att den leker på stranden med en boll och på så sätt lockar änder och gäss inom skotthåll. Man börjar alltid ett tollingprov med tolling och går sedan över till retrieverarbete där apportering står i fokus.

  Spanielprov

  Spanieln är en stötande hund som ska stöta upp viltet inom hagelbössans räckvidd, omkring 15-20 meter. Jaktproven sker på praktisk jakt och hundens förmåga att söka, stöta, stanna upp så att föraren kan skjuta fågeln och apportera bedöms.

   Grytjaktprov finns av två slag: för sprängare respektive förliggare. Men innan hunden får starta skarpt prov måste den genomgå ett grytanlagstest.
  Grytjaktprov finns av två slag: för sprängare respektive förliggare. Men innan hunden får starta skarpt prov måste den genomgå ett grytanlagstest. FOTO: Mari Nälsén

  PROV FÖR GRYTHUNDAR

  Grytprov

  För att få starta på ett grytprov måste hunden först göra ett grytanlagsprov. Man använder sig av tama grävlingar bakom galler som är tränade för ändamålet.

  Grytjaktprov finns av två slag: för sprängare respektive förliggare. Sprängaren skall ge sig in i grytet och driva ut viltet utan att angripa det. Förliggaren ska med skall markera för jägaren var i grytet viltet befinner sig. Det ska hållas kvar där så att jägaren kan gräva sig ner.

  Det finns även ett särskilt eftersöksprov för grythundar som innehåller ett moment där hunden ska kunna apportera i gryt. För att få eftersöksdiplom ska hunden ha genomgått godkända grytanlagsprov, anlagsprov för viltspår samt grytapporteringsprov. För vissa terrierraser såsom tysk jaktterrier kan grytprovet kopplas ihop med ett drevprov.

   Ett alternativt jaktprov får älghundar är provet för ledhundar som i lina kryssar fram i vinden för att hitta älg.
  Ett alternativt jaktprov får älghundar är provet för ledhundar som i lina kryssar fram i vinden för att hitta älg. FOTO: Mari Nälsén

  PROV FÖR ÄLGHUNDAR

  Älghundsprov

  På ett älghundsprov bedöms förmågan att söka efter älgspår, följa dem tills älgen hittats och sedan skälla på älgen så att hundföraren kan komma inom skotthåll. Man bedömer en rad olika moment, såsom sök, lydnad, samarbete, skallets hörbarhet, uppträdande runt älgen och vilja att förfölja flyende älg med mera. Valören på priset blir en sammanvägning av alla momenten.

   Jaktproven för långsamtdrivande hundar skiljer sig åt beroende på ras. På bilden en basset i drevlöpan.
  Jaktproven för långsamtdrivande hundar skiljer sig åt beroende på ras. På bilden en basset i drevlöpan. FOTO: Mari Nälsén

  Älghundsprov, ledhund

  Ett särskilt älghundsprov finns för ledhundar där hund och förare tillsammans rör sig genom terrängen för att hitta älg. Hunden ska med sitt kroppsspråk visa när älgen är nära men den ska vara helt tyst och kunna sitta kvar när hundföraren smyger fram för ett säkert skott. I provet bedöms förmågan att använda sig av vinden och terrängen att hitta älg, att hunden är tyst, hur den samarbetar och hur duktig den är att spåra.

  JAKTPROV FÖR DRIVANDE HUNDAR

  Drevprov

  Anordnas för de olika stövarraserna på räv och hare och för de kortbenta raserna som alpenländische dachsbracke, tax, beagle, basset och drever även på rådjur. I korthet går det ut på att hunden ska söka upp vittring efter viltet, följa spåret, trycka upp det ur legan och sedan förfölja det under skallgivning. Beroende på hundras varierar drevtiden för ett förstapris.

  Jaktprov för skällande fågelhundar

  Den skällande fågelhunden släpps på sök i skogen och dess uppgift är att söka rätt på skogsfågel (tjäder och orre), antingen genom att stöta upp dem i träden eller få vittring när de redan sitter där. Sedan ska de skälla oavbrutet på fågel tills dess att jägaren kan ta sig inom håll och skjuta den. På jaktprov bedöms bland annat hundens sök, dess förmåga att hitta fågel, skalltäthet och tiden den skäller på fågeln.

   Den skällande fågelhunden släpps på sök i skogen och dess uppgift är att söka rätt på skogsfågel. Här är det en norrbottenspets som hittat tjäder.
  Den skällande fågelhunden släpps på sök i skogen och dess uppgift är att söka rätt på skogsfågel. Här är det en norrbottenspets som hittat tjäder. FOTO: Mari Nälsén

  VILDSVINSPROV

  Det finns en rad olika vildsvinsprov som man kan delta i beroende på hundras.

  Anlagstest i vildsvinshägn

  Bedömer stötande, kortdrivande, ställande eller drivande hundars lämplighet vid vildsvinsjakt. Testen genomförs i godkända vildsvinshägn.

  Eftersöksprov på vildsvin

  Anordnas för att bedöma om ekipaget tillsammans är lämpligt att använda till eftersök på vildsvin, dessutom vill man stimulera intresset till att fler utbildar sig med tanke på den ökande vildsvinsstammen.

  Jaktprov för vildsvin för drivande hundar

  Dessa jaktprov bedömer de drivande vildsvinshundarnas förmåga att självständigt hitta och driva vildsvin, deras mod att ställa djuret och hur bra skallet är. Dessutom bedöms samarbete och lydnad.

  Vildsvinsprov för skällande hundar

  Hundens släpps i mark där det ska finnas vildsvin och ska sedan söka upp dessa och skälla på dem så att hundförare och domare kan komma inom skotthåll. Skalltid samt förmågan att finna och ställa vildsvin är det som bedöms.

   Jaktprov på älg kan vara slitsamt för en älghund, men normalt sett fälls inte älg under provet.
  Jaktprov på älg kan vara slitsamt för en älghund, men normalt sett fälls inte älg under provet. FOTO: Mari Nälsén

  JAKTPROV PÅ BJÖRN

  Det genomförs björntester på hägnade björnar samt med permobjörn och andra artificiella tester, men sedan bara några månader finns även ett jaktprov på frilevande björn som genomförs med den allra nyaste tekniken. Hunden har både GPS och kamera på sig och dess arbete granskas i efterhand av tre domare som prissätter hundens prestation.

  VILTSPÅRPROV

  Här bedömer man hundens förmåga att ta sig an ett blodspår och följa det till slutet. Proven görs på artificiella spår som läggs med två deciliter blod och ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas två till fem timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12 till 24 timmar. Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning. Hundar registrerade i SKK och vars rasklubb ansökt om det kan erhålla titeln Svensk viltspårchampion.

  Rasspecifika viltspårprov – förutom viltspårprov anordnar rasklubben för schweisshundar även praktiska spårprov, rovviltspår och elitviltspår för sina egna raser.

   Pointerns jaktprov kan ske på fjället, på fält eller i skog.
  Pointerns jaktprov kan ske på fjället, på fält eller i skog. FOTO: Mari Nälsén

  Relaterade artiklar

  Till toppen