Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 juli 2019

  Har jag rätt att få ut data om min skog?

  Virkesköpare vägrar allt oftare att lämna ut information om skogsägarens egen avverkning, skriver en läsare. Har inte den som uppgifterna gäller rätt att ta del av dem? ATL:s jurist reder ut vad som gäller.

   Det är inte troligt att mätstatistik från skogen faller under vad som måste lämnas ut enligt GDPR, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.
  Det är inte troligt att mätstatistik från skogen faller under vad som måste lämnas ut enligt GDPR, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt. FOTO: ATL/MOSTPHOTOS

  Hej!

  Jag undrar om skogsägarens rättighet till data som hämtats på egen fastighet vid avverkning. Eftersom virkesköpare alltmer börjat vägra att lämna uppgifter om volymer som skilts från stubbe och hur det processats på skogsägarens egen avverkning behöver skogsägarens rättighet till uppgifterna uppmärksammas/stärkas. Uppgifterna är nödvändiga för skogsägarens kontroll om mängd, riktighet och ungefärligt värde. Är det inte så att datalagen om GDPR ger den som uppgifterna gäller full rätt att ta del av dem?

  /En som undrar

  Hej En som undrar, och tack för en intressant fråga!

  Det stämmer att skogsbolagens skördare samlar in data om bland annat utfallet av en avverkning. Det är dock inte dessa data, utan den särskilda virkesmätningen som sker efter avverkningen, som ligger till grund för det mätbesked som du får. Normalt får du därför inte del av själva produktionsdatan från skördaren.

  Genom den nya dataskyddsförordningen GDPR, som antogs under 2016 och började gälla fullt ut under 2018, har privatpersoner numera rätt att få information om personuppgifter behandlas av ett företag, och i så fall vilka. Bestämmelsen gäller dock endast personuppgifter. En personuppgift är all information som kan göra att du som privatperson kan identifieras utifrån dessa uppgifter. Det kan vara till exempel ditt namn, din e-postadress, ett foto på dig, ditt ID-kortnummer och din IP-adress när du surfar på nätet.

  Utifrån min kunskap om mätstatistik, förvisso begränsad och högst teoretisk, har jag svårt att se att den skulle kunna falla under begreppet personuppgifter. Skogsbolagen har då inte någon dataskyddsrättslig skyldighet att lämna ut dessa uppgifter till dig.

  Privata bolag eller statligt ägda bolag omfattas normalt inte heller av offentlighets- och sekretesslagen, som i andra fall kan ge dig rätt att ta del av allmänna handlingar, såsom exempelvis data från myndigheter med mera.

  Men ingenting hindrar heller skogsbolagen från att lämna ut dessa data. Jag har nyligen tagit kontakt med Södra Skogsägarna, Sydved, Vida och Sveaskog för att höra hur de hanterar saken. Både Södra Skogsägarna och Sveaskog uppgav att de vid förfrågan från markägaren kunde stämma möte med denna för att där gå igenom avverkningen i mer detalj. Övriga bolag hörde inte av sig.

  En annan fråga som man kan ställa sig är vem som äger data som samlas in på en fastighetsägares fastighet och om avverkningsbolagen säkerställer kontroll över, eller tillgång till, data genom avtal? Vissa frågor väcker mer frågor än svar. Helt klart borde det vara så att markägare som önskar ta del av dessa data kan avtala med skogsbolaget inför ett avverkningsuppdrag om att så ska ske. Här blir det väl sannolikt det skogsbolag som kan tillhandahålla de uppgifter man som skogsägare önskar som får affären.

  Tack för att du läser,

  Lisa Kylenfelt

  Har du en fråga till juristen Lisa Kylenfelt? Mejla till juristen@atl.nu!

  Relaterade artiklar

  Till toppen