Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 maj 2019

  Så begränsar du skadorna på ungskog

  Det finns flera åtgärder skogsägare drabbade av multiskadad ungskog kan tillämpa. Skogsstyrelsens Clas Fries delar med sig av de viktigaste råden.

   Begynnande skador av törskatesvamp på de senaste barromgångarna på tall.
  Begynnande skador av törskatesvamp på de senaste barromgångarna på tall. FOTO: Erik Normark

  ATL har tidigare skrivit om de multiskador som drabbat ungskog i norr. Det handlar både om svampangrepp och om älgbetesskador.

  Största problemet är törskatesvampen som drabbar tall. Skadesvampens ökade frekvens kan ha att göra med ett varmare och fuktigare klimat, menar Skogsstyrelsen. Nu uppmanar skogsstyrelsen skogsägare i främst Norr- och Västerbotten att se över sin ungskog.

  – Vid röjning bör alla barrträd med skadesymtom från olika svampar röjas bort. Gynna de mest vitala träden oavsett trädslag. Spara konsekvent gran och björk på marker där de trivs. Att hålla skogen vital genom röjning och senare gallring är generellt en bra inriktning, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, till ATL.

   Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.
  Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen. FOTO: Rolf Segerstedt

  Han betonar att dessa åtgärder främst gäller skogsägare i norr. Det finns inte liknande skador i samma omfattning i södra Sverige och törskatesvamp i tallungskog, som är mest svårbemästrad, finns i stort sett bara i norr.

  Vad gäller älgbetesskadorna menar Clas Fries att skogsägare samlat kan kontrollera skadesituationen genom att kraftigt minska älgbeståndet i drabbade områden.

  Mer resistenta plantor på väg

  För att motarbeta skador från törskatesvampen pågår det ett arbete att ta fram mer resistenta plantor.

  – På sikt kommer det komma plantor som är mer motståndskraftiga. Emellertid tar det många år att förändra genetiken. Men skogsägarna ska veta att man jobbar på det, säger Clas Fries och fortsätter:

  – Enskilda skogsägare kommer på sikt att dra nytta av det här, men man kommer aldrig kunna ta fram plantor som är fullt resistenta mot svampsjukdomar. Återigen handlar det om att minimera problemet så långt det går.

  Det här är törskatesvamp:

  Törskatesvampen är en infektion som angriper olika tallsorter. Den förekommer i hela landet och drabbar både gamla och unga tallar. Symtomen känns igen genom döda grenar i kronan samt döda kvistar och mindre grenar. Även kådbildning på trädstammen förekommer. Beroende på sort kan svampen spridas från träd till träd, eller värdväxla. Sporspridningen sker i juni i söder och juli i norr.

  Källa: SLU

  Relaterade artiklar

  Till toppen