Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 april 2003

  Hans skog tvångsköptes ? nu förfaller den

  Skötseln av reservat är eftersatt och länsstyrelsen bryter mot lagen genom att inte göra skötselplaner. Det har lett till en känslosam debatt i Västsverige.  Gert Öjerskog arbetar fortfarande för
  att ersätta den skog som försvann in i reservatet.


  Snön vräker ner. Bilradion varnar
  regelbundet för olyckor och på Landvetter ligger flyget
  nere. Vi halkar oss fram i snömodden på väg ut
  från Göteborg och Robert Larsson, LRF:s regionchef,
  berättar.  – Vi ska besöka en skogsägare som blivit fråntagen
  stora delar av sin mark på ett förnedrande sätt.
  Det var ett tag sedan, men historien upprepar sig hela tiden.
  Här på Västkusten ska länsmyndigheten skaffa
  ytterligare 30 000 hektar reservat. Det vore bättre de lade
  pengarna på att sköta det de redan har.  Det var så vi hamnade här i bilen denna vintriga
  dag. Nyfikenheten väcktes efter ett debattinlägg i GP
  där Robert Larsson gick till storms mot att reservaten missköts.
  Av 315 reservat saknar 88 skötselplan, vilket är
  ett brott mot lagen. På den punkten är miljöbalken
  kristallklar.  Siffrorna gäller Västra Götalands län
  som omfattar 49 kommuner i och kring Göteborg. Ingenting
  tyder på att det är bättre i övriga landet.
  Länsstyrelsen erkänner utan omsvep att skötseln
  släpar efter, men menar att bristen på planer är
  något färre.  I debatten hävdar myndigheten att det likväl är
  bäst att säkra så mycket mark som möjligt
  innan den eventuellt förstörs av ”modernt skogsbruk”.
  Skötseln får bli en senare fråga.  – Jag köper inte det där hotet mot skogen. Titta
  ut genom bilfönstret så ser du ett skogslandskap som
  är skapat av människor, inte skogselefanter, som jag
  ibland får höra när de här frågorna
  diskuteras. Så sent som på 1800-talet var skogarna
  skövlade på allt ädellöv som gick till båtbyggerierna.
  Det där med naturskog är alltså ett påhittat
  begrepp, säger Robert Larsson engagerat och börjar fingra
  på mobiltelefonen, samtidigt som vägen blir smalare
  och snöigare.  Då finns det anledning att fundera både över
  naturreservatens och resans framtid.  – Dagens skog är resultatet av en odlargärning och
  skogsägaren är som regel fortfarande bäst skickad
  att sköta den. Det är samhällsekonomiskt vansinne
  att staten tar över styrningen, speciellt som man inte klarar
  att ta hand om de befintliga reservaten. Tydligast märks
  det i Bohuslän där betesmarkerna kräver intensiv
  skötsel. Av 4 000 hektar klarar Västkuststiftelsen,
  som är ansvarig förvaltare, bara 1 200 hektar. Detta
  trots att vi anvisat djurägare som kan ställa upp, men
  inget händer.  Vi närmar oss den gamla länsgränsen mellan
  Älvsborg och Bohuslän, i närheten av konferensanläggningen
  Thorskogs slott där Gert Öjerskog är engagerad
  i flera projekt, inte minst som jaktledare. Han trivs utmärkt,
  men det var inte riktigt så han planerade framtiden.  – Jag har alltid velat arbeta fullt ut i den egna skogen,
  säger han då vi en stund senare bänkar oss i familjens
  ombonade kök.  Ett fartyg glider genom åkern utanför fönstret.
  Det ser fullständigt overkligt ut, men är helt i sin
  ordning. Bakom snödrivorna döljer sig Göta älv.
  Segdragen affär

  Gert slår upp kaffe och berättar en historia
  som börjar i slutet av 70-talet då Svartedalens reservat
  bildades. Länsstyrelsen lade en död hand över 80
  hektar av hans skog genom att bilda ett ”interimistiskt reservat”
  i väntan på en uppgörelse med markägaren.
  – Tiden gick, men ingenting hände. Vi ville ha ersättningsmark,
  men länsstyrelsen var helt passiv. Det var upp till oss att
  hitta annan mark. Så efter mycket letande lyckades vi köpa
  ett skogsskifte, men fick avslag genom jordförvärvslagen.
  När det gått tio år utan att någonting
  hänt gav vi upp och accepterade ekonomisk ersättning.
  – Länsstyrelsen betalade 450 000 kronor, vilket var alldeles
  för lite. Som jag ser det var marknadsvärdet 50 procent
  mer, säger Gert.  – Det är tack vare skogsbruket som skogen
  ser ut som den gör. Robert Larsson och Gert Öjerskog
  diskuterar framtiden för skogen.


  Bytte iniktning

  Han och brodern Jan, vid det här laget brukade
  de gården tillsammans, tog pengarna och satsade på
  mjölkproduktion.  Det höll ett tag, men Jan tröttnade först.
  Djurskötsel är något helt annat än skog.
  Gert engagerade sig i Farmartjänst, vilket lett till
  dagens arbete på Thorskogs slott.  Han har efterhand lyckats köpa en del skog och hoppas
  kunna expandera ytterligare.  – Det är ju i skogen jag trivs bäst, men grunden
  slogs undan genom reservatet.  – Om vi fått forstätta bruka skogen med naturhänsyn
  skulle, enligt min mening, alla ha vunnit på det. Där
  finns värdefulla naturområden som behöver skyddas
  och annat som är ren produktionsskog av gran. Nu står
  allt orört, de 30-åriga granplanteringarna ser förfärliga
  ut. Vi har haft problem med granbarkborrar från nedblåst
  skog på reservatet som ligger kvar och samlar skadeinsekter.  En del av marken som förlorades är
  granplanteringar som nu står täta och biologiskt utarmade,
  likt skogen på bilden (som inte kommer från Svartedalen).


  Inget strövområde

  – Eftersom vi fick behålla jakträtten
  i tio år har jag vistats mycket i området, men bara
  stött på besökare där två gånger.
  Det ligger helt enkelt för långt bort. Nu krymper både
  den biologiska mångfalden och viltstammen, eftersom djuren
  inte får någon mat när granen tar över.
  – Jag vill inte vara bitter, säger Gert, men när
  jag nu plockar i de gamla handlingarna kommer en del känslor
  upp. De kretsar speciellt kring ett inledande möte där
  en tjänsteman från Naturvårdsverket hävdade
  att skogen aldrig brukats, trots att jag, pappa och farfar alla
  huggit och kört där. Det där tog pappa väldigt
  hårt. Vi blev totalt överkörda.  Det kommer att bli fler sådana här historier framöver,
  spår Robert Larsson på vägen hem när snöovädret
  gått över i ett grått dis.
  Pär Fornling

  Relaterade artiklar

  Till toppen