Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 maj 2014

  Han vill återinföra skogsvildrenen i Sverige

  Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå universitet, skulle gärna se att skogsvildrenen återinfördes i den svenska naturen. Värmlands- och Gävleborgs län skulle vara lämpliga områden eftersom där finns stora mängder outnyttjad renlav i skogarna.

  Skogsvildrenar. Bilden är tagen i djurpark.
  Bild 1/2Skogsvildrenar. Bilden är tagen i djurpark.
  Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå universitet, skulle gärna se skogsvildren i svenska skogar.
  Bild 2/2Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå universitet, skulle gärna se skogsvildren i svenska skogar.

  Stig-Olof Holm är inte den första som kommer med idén om att återinplantera skogsvildrenen, som utrotades från Sverige på 1800-talet. Men han har gjort sitt bästa för att aktualisera frågan, bland annat genom ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren i mars i år.

  Varför ska Sverige återinplantera skogvildrenen?

  – Det finns flera olika skäl. Det som är viktigast för mig är det naturvårdsmässiga argumentet, att det är rimligt att återinföra ett djur som vi utrotat. Dessutom för skogsvildrenen en tynande tillvaro globalt sett. Det finns bara runt 9000 exemplar i hela världen.

  Skulle det innebära problem för skogsägarna?

  – Nej, renar betar inte på träd som älgar och rådjur. Och skogsvildrenen lever till skillnad från tamrenen och tundrarenen i små grupper, säger Stig-Olof Holm.

  Ett annat skäl till att återinföra skogsvildrenen är att renlaven nedanför renskötselområdet är en outnyttjad resurs. Skogsvildrenen skulle omvandla den resursen till kött. Om samtidigt vargstammen hålls stabil torde det bli mer jaktbart vilt över åt de tvåbenta jägarna, menar Stig-Olof Holm.

  – I teorin skulle det kunna minska konflikten kring vargen.

  Stig-Olof Holm har också fått en del positiva reaktioner från jägarhåll på sin idé.

  I Finland, där skogsvildrenen också utrotats, har den senare återinplanterats. Och Stig-Olof Holm menar att om det skulle utredas närmare hur en sådan operation bäst skulle utföras i Sverige är det forskare och naturvårdare i Finland som ska kontaktas som expertis. Klart är att djur som ska inplanteras först skulle få genomgå karantän i stora hägn, för att undvika att eventuell smitta sprids till exempelvis älgstammen.

  Hur har skogsvildrenen tagits emot av markägare i Finland?

  – Enkätstudier som gjorts i Finland bland jordbrukare och skogsbrukare visar att de flesta är positivt inställda till skogsvildrenen, säger Stig-Olof Holm.

  Är ditt förslag kontroversiellt?

  – För samerna kan det nog uppfattas så. De vill nämligen inte ha vildrenar i renskötselområdet. I Finland och Norge har de löst den problematiken genom att skapa en korridor utan renar mellan vildrenarna i söder och tamrenarna i norr.

  Var skulle Sverige ta skogsvildrenar för utplantering?

  – I första hand lär det vara djur som redan finns i Sverige, på djurparker. Annars ligger Finland närmast till hands.

  Stig-Olof Holm har som sagt aktualiserat frågan och pekat på möjligheterna. Men för att en återinplantering ska bli verklighet krävs att frågan blir ett konkret ärende för Naturvårdsverket att ta ställning till. Och för det krävs att någon, antingen en enskild markägare, politiker eller viltförvaltningsdelegation, skickar in en ansökan.

  – Jag tror att frågan diskuterats i Dalarna, säger Stig-Olof Holm.

  Fakta

  Skogsvildrenen (Rangifer tarandus fennicus) är större än tamrenen. Tjuren väger 180-200 kilo och vajan 120-140 kilo. Underarten är anpassad till ett liv i skogen bland annat genom längre ben och bredare klövar.

  Relaterade artiklar

  Till toppen