Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 maj 2018

  Han JO-anmäler Skogsstyrelsen - igen

  När Jan-Erik Andersson inte fick besked på sin begäran om sekretess för en avverkningsanmälan JO-anmälde han Skogsstyrelsen. Då kom till slut ett svar, men nu ska JO granska Skogsstyrelsen för att inte ha hanterat Jan-Erik Anderssons överklagan av beslutet.

  I oktober 2016 skickade Mellanskog in en avverkningsanmälan på 3,5 hektar på Jan-Erik Anderssons fastighet i Bälinge, norr om Uppsala. Samtidigt skickade han själv in en begäran om sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen, eftersom han ansåg att en webbpublicering av avverkningsanmälan kan skada honom såväl marknadsmässigt som ekonomiskt.

   – Hänvisning till sekretessen borde ha varit ett snabbspår för att stoppa publicering av avverkningsanmälan, sekretess ska ju hanteras skyndsamt. Det säger Jan-Erik Andersson som begärde sekretess för sin avverkningsanmälan i oktober 2016.
  – Hänvisning till sekretessen borde ha varit ett snabbspår för att stoppa publicering av avverkningsanmälan, sekretess ska ju hanteras skyndsamt. Det säger Jan-Erik Andersson som begärde sekretess för sin avverkningsanmälan i oktober 2016. FOTO: Lasse Modin

  Men beskedet drog ut på tiden. Till slut tröttnade Jan-Erik Andersson och JO-anmälde Skogsstyrelsen. Efter påstötning från JO kom ett svar: Någon sekretess kunde inte beviljas och beslutet kunde inte överklagas, skrev Skogsstyrelsen.

  – Men brevet saknade beslutsmening och de angav inte heller vilket lagrum de stöder sig på, säger Jan-Erik Andersson, och fortsätter:

  – Det uppfyllde inga som helst krav på myndighetsbeslut, och alla beslut kan överklagas enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

   Webbpubliceringen
  Webbpubliceringen

  Seg hantering av överklagan

  Därför valde han att ändå överklaga Skogsstyrelsens beslut. Men även Skogsstyrelsens hantering av överklagan lät vänta på sig, trots att myndigheter enligt lag ska handlägga överklaganden skyndsamt.

  Parallellt har Södra för en skogsägares räkning drivit en process för att stoppa Skogsstyrelsens publiceringar av avverkningsanmälningarna, men då med hänvisning till att det bryter mot personuppgiftslagen. Södra vann i förvaltningsrätten men förlorade i Kammarrätten i mars i år.

  – Jag väntade för att se hur det gick för Södra, de har ju drivit ett annat spår. Men när det inte gick JO-anmälde jag Skogsstyrelsen igen för att ha dragit ut på hanteringen av min överklagan över ett halvår.

  Skarp remiss

  I början på maj beslutade JO sig för att granska ärendet, och begärde in uppgifter från Skogsstyrelsen om hur Jan-Erik Anderssons överklagande egentligen handlagts.

  – Det är en ganska skarp remiss från JO, och jag har sett många. Förhoppningsvis kan JO tvinga fram att Skogsstyrelsen överlämnar min överklagan där den hör hemma, om det är förvaltningsrätten eller kammarrätten, och det troliga är att de skulle bevilja sekretess.

  – Jag gör inte det här för mig själv, det var en liten avverkning, utan för att statuera exempel för skogsägarna att de ska använda de medel som finns.

  Kompetensbrister

  – Och när statens expertmyndighet, Skogsstyrelsen, har så uppenbara kompetensbrister i sin myndighetsutövning tycker jag att man kan ifrågasätta om de har förmåga att genomföra skogspolitiken till gagn för landets skogsbrukare, avslutar Jan-Erik Andersson.

  LÄS OCKSÅ: Han JO-anmäler SkogsstyrelsenLÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsen får fortsätta publicera avverkningsanmälningar

  Relaterade artiklar

  Till toppen