Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 april 2009

  Gudrunentreprenör förlorade i rätten

  Den första Gudrunentreprenören förlorade i rätten. Han lyckades inte bevisa att Rörvik Timber brutit mot avtalet om ett års avverkningsjobb.

  Tingsrätten i Eksjö gick på Rörviks linje i domen från det första stämningsmålet efter stormen Gudrun. Entreprenören Sven-Ove Svensson från Los i Hälsingland hade krävt drygt nio miljoner kronor för förluster på grund av att han fick ta hem sina maskiner för tidigt från stormskogen.

  Enligt Sven-Ove Svensson bröt Rörvik avtalet genom att inte ge honom jobb i mer än några månader. Rörvik å sin sida hävdar att samarbetet upphörde i samförstånd. Tingsrätten skriver i domen att den får intrycket av att det hela mera rann ut i sanden.
  Tingsrätten tycker att det står klart att Sven-Ove Svensson inte levde upp till sitt åtagande om att köra med två maskingrupper. Han har heller inte utfört arbetet på ett professionellt sätt i enlighet med vad Rörvik hade rätt att kräva, skriver tingsrätten. Om Rörvik velat hade bolaget kunnat häva avtalet på grund av det.

  Det gjorde dock inte Rörvik. Sven-Ove Svensson blev erbjuden att avverka ett litet objekt kallat dödsboet och så "fick de se hur det blev sedan". Entreprenören tyckte inte att det var lönt att skicka ned personal för ett så litet jobb och tackade nej. Konsekvensen av bådas agerande blev att avtalet i praktiken upphörde att gälla. Sven-Ove Svensson lämnade helt enkelt Småland, skriver tingsrätten.

  Om Sven-Ove Svensson redan i augusti-september 2005 ansåg att Rörvik brutit mot avtalet hade det enligt tingsrätten varit en enkel åtgärd att på något sätt påkalla sin garanterade rätt till arbete. Entreprenören tog inte heller upp frågan om avtalsbrott under ett möte med Rörvik i januari 2006.

  Enligt domslutet ska Sven-Ove Svensson ersätta Rörvik för rättegångskostnader med 662 816 kronor. Överklagan kan göras senast den 8 maj.

  Tina Andersson

  Relaterade artiklar

  Till toppen