Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 april 2006

  Gudrun ändrar inte skogsbruket nämnvärt

  Stormen Gudrun kommer inte att ändra skogspolitiken, skriver Skogsstyrelsen i en ny rapport.

  Skog fälld av stormen Gudrun. Bilden är tagen i Småland i augusti 2005. Foto: Mats Karlsson
  Skog fälld av stormen Gudrun. Bilden är tagen i Småland i augusti 2005. Foto: Mats Karlsson

  I dag, torsdag, presenterar Skogsstyrelsen sin stora rapport om stormen Gudrun. En av uträkningarna i rapporten visar att ett granbestånd med tre gallringar och slutavverkning vid 75 år ger det bästa kassaflödet. Givet att sannolikheten för stark vind ligger under 0,08, vilket innebär stark vind ungefär vart tolfte år eller mera sällan. Och preliminära resultat visar att 83 procent av de småländska skogsägarna skulle plantera gran igen.

  I Skogsstyrelsens rapport på 208 sidor analyseras effekten av stormens härjningar. Forskare på framförallt SLU har tillsammans med Skogsstyrelsen delat upp arbetet i fem delar: Analys av riskfaktorer, Skötsel av stormskadad skog, Miljökonsekvenser, Ekonomiska och sociala konsekvenser och Framtida skogsbruk med riskhantering.

  Vinden är värst

  Vind är den störningsfaktor som orsakar störst skador inom europeiskt skogsbruk, skriver Skogsstyrelsen. Och det fick skogsägare i Sverige känna av i januari förra året.

  Skogsstyrelsen har dock inte funnit tillräckliga skäl att föreslå betydande omläggningar av skogspolitiken. Men Skogsstyrelsen vill bland annat bli mer tydlig i informationen om ekonomiska konsekvenser av olika val som skogsägaren kan göra.

  Enligt de flesta analyser kommer det att blåsa oftare och mer i södra Sverige. Forskarna anser också att Sverige kommer att få ett mildare och blötare vinterklimat. Det leder till ökad sannolikhet för vindfällning eftersom träden är sämre förankrade i marken.

  Fler röjningar

  Det gör det viktig att välja rätt åtgärder i skogsbruket. Man har kommit fram till att de största skadorna uppstår i täta bestånd som gallras sent. Det innebär att skogsägare för att minska risken borde göra fler och hårdare röjningar, tidig första gallring, färre sena gallringar i granskog och tidigare föryngringsavverkning i granskog.

  Skogsstyrelsen påpekar också att "En variation i värderingar mellan olika skogsägare kan förväntas leda till en variation i besluten och därmed en riskspridning sett till hela skogsbruket".

  Majoriteten av skogsägarna drabbades av en ekonomisk förlust och 75 procent påverkades känslomässigt av stormen, men de flesta hyser ändå framtidstro och vill fortsätta som skogsägare, visar undersökningar i Skogsstyrelsens rapport.

  Härje Rolfsson

  Fakta

  Rapporten finns att ladda ner på Skogsstyrelsens hemsida: www.svo.se

  Relaterade artiklar

  Till toppen