Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 september 2019

  Skogsstyrelsen får fortsätta publicera avverkningsanmälningar

  Även kammarrätten ger Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera avverkningsanmälningar.

  ”Så ingående övervakning hade inte accepterats inom andra sektorer”, säger Lena Ek, Södra.

   Kammarrätten ger Skogsstyrelsen fortsatt rätt att publicera avverkningsanmälningar.
  Kammarrätten ger Skogsstyrelsen fortsatt rätt att publicera avverkningsanmälningar. FOTO: Gunnar Andersson

  Kammarrätten går på förvaltningsrättens linje från en dom tidigare i år och ger klartecken för Skogsstyrelsen att publicera planerade avverkningars yttre gränser i sina karttjänster på nätet.

  ”Det här är en svår avvägning mellan integriteten hos den enskilde individen och nyttan av att hela skogsbruket kan kontrollera att man avverkar på rätt ställe och att anmälan man gjort kommit in. Det var en principiellt viktig dom som berör många skogsföretag så det känns bra att domstolen gjort samma bedömning som vi”, säger Patrik André, kartchef på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

   ”En principiellt viktig dom”, säger Patrik André om kammarrättens konstaterande att publiceringen inte strider mot principerna om behandling av personuppgifter.
  ”En principiellt viktig dom”, säger Patrik André om kammarrättens konstaterande att publiceringen inte strider mot principerna om behandling av personuppgifter. FOTO: Skogsstyrelsen

  Förtroendefråga

  Södra, som bistått en markägare med att överklaga förvaltningsrättens tidigare dom, är inte nöjda med utfallet.

  ”Familjeskogsbrukare måste behandlas likvärdigt med företagare i andra branscher. Den här ingående övervakningen av enskildas näringsverksamhet hade inte accepterats inom andra sektorer. I grunden är det en förtroendefråga, med ökat misstroende mot myndigheten blir det svårare att arbeta mot gemensamma mål”, säger Lena Ek, ordförande för Södra, i en kommentar.

   ”I grunden är det en förtroendefråga, med ökat misstroende mot myndigheten blir det svårare att arbeta mot gemensamma mål”, säger Lena Ek, Södra, om Skogsstyrelsens publiceringar.
  ”I grunden är det en förtroendefråga, med ökat misstroende mot myndigheten blir det svårare att arbeta mot gemensamma mål”, säger Lena Ek, Södra, om Skogsstyrelsens publiceringar. FOTO: Mats P Ostelius

  Hon får stöd av Södras skogsstrateg, Göran Örlander:

  ”Genom att tillgängliggöra så ingående information kan enskildas näringsverksamhet skadas. Utifrån vår horisont finns inga försvarbara skäl till publiceringarna”, säger han, och fortsätter:

  Värna öppenhet

  ”Vi har i Sverige en lång tradition av öppenhet, som ska värnas. Men Skogsstyrelsen tycks inte ha förstått att offentlighetsprincipen finns till för att medborgarna ska ha insyn i myndigheterna, inte för att myndigheterna ska offentliggöra känslig information om medborgare och näringsidkare”.

   ”Genom att tillgängliggöra så ingående information kan enskildas näringsverksamhet skadas”, säger Göran Örlander.
  ”Genom att tillgängliggöra så ingående information kan enskildas näringsverksamhet skadas”, säger Göran Örlander. FOTO: Torbjörn Esping

  Skogstyrelsen började publicera planerade avverkningar på sin webbplats 2007, då för att göra det möjligt för bolag och föreningar att hålla ordning i virrvarret efter stormen Gudrun. Endast avverkningens yttre gränser publiceras och kartuppgifterna tas bort när avverkningen är genomförd.

  Relaterade artiklar

  Till toppen