Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 september 2019

  Granbarkborren skogsbrukets viktigaste fråga

  Nydala

  10 miljoner kubikmeter granskog har skadats av granbarkborrar i Sverige på två år. Det här är skogens största utmaning, är det eniga budskapet från forskare, myndighet och föreningar.

   Granbarkborren orsakar stora skador. Värst drabbat är sydöstra Sverige.
  Granbarkborren orsakar stora skador. Värst drabbat är sydöstra Sverige. FOTO: Rolf Segerstedt

  Under 2018 och 2019 uppskattas 10 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand ha skadats och dödats av granbarkborrar. Siffran är något osäker, men bakom den ligger uppskattningen att 2,5 miljoner kubikmeter skadades i fjol i Götaland, och 5 miljoner kubikmeter i år. Därtill kommer angrepp i Svealand.

  ”Utbrottet inte slut”

  – På två år har vi fått skador som är i samma nivå som den totala skadan under de fem tidigare granbarkborreutbrott som drabbat Sverige från 1970-talet och framåt, sa forskaren Martin Schroeder vid SLU när han talade under Föreningen Skogens höstexkursion tillsammans med skogsägarföreningen Södra.

  – Och utbrottet är inte slut, tillade han.

  Tung stämning

  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist tycker att han sällan upplevt en så tung stämning på en höstexkursion som när ämnet granbarkborrar kom upp.

  – Detta är skogsbrukets ojämförligt största och viktigaste fråga. Man blir skärrad och det är motiverat, säger han.

  Det är förra årets varma och torra sommar som är något av boven i dramat där granbarkborrarna har huvudrollen. Granarna blev då hårt stressade, vilket ledde till ett överflöd av yngelmaterial för insekterna. Det i sin tur gjorde att populationen av granbarkborrar ökade lavinartat och att vi i år gick in med en tre gånger så stor population som vi hade under förra årets sommar.

  Hårdast drabbat

  De värst drabbade områdena både i år och under förra året är sydöstra Sverige, enligt Södra. Skogsägarföreningen får nu ägna en stor del av sin tid i skogen åt just granbarkborrar och flytta avverkningsmaskiner från andra håll för att hinna med allt i de östra delarna. Mellanskog har också mycket arbete med barkborreskador, bland annat i Södermanland.

  I östra Småland står mycket granskog på torr mark och utsätts ofta för torka, vilket gör träden mer stressade och utsatta för insekter.

  LÄS MER: Så vinner du kampen mot granbarkborren

  Får vi skylla oss själva när vi planterar fel trädslag?

  – Det låter för hårt att säga så, men vi kan inte sätta gran på torr mark och tro att allt ska gå bra, för det gör det inte, säger Herman Sundqvist.

   Enligt Martin Schroeder, forskare vid SLU, är de extremt torra och varma sommarmånaderna förmodligen en återkommande, ny verklighet för skogsbranschen.
  Enligt Martin Schroeder, forskare vid SLU, är de extremt torra och varma sommarmånaderna förmodligen en återkommande, ny verklighet för skogsbranschen. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Ny verklighet

  Forskaren Martin Schroeder framhåller att extremt torra och varma somrar förmodligen är en återkommande, ny verklighet för oss och att det finns all anledning för skogsbruket att tänka på granbarkborren när ny skog anläggs, och när man sköter sin skog.

  – Det handlar om att anlägga vitala bestånd, säger Martin Schroeder.

  Bort med angripna träd

  Eftersom det är tillgången på förökningsmaterial som driver upp populationen av granbarkborrar handlar det också om att inte lämna större mängder vindfällen av gran i skogen och om att tidigt plocka bort angripna träd.

  Skogsstyrelsen ser för närvarande över möjligheterna att ha en hårdare styrning, så att skogsägare inte tillåts plantera gran på torr mark. Barkborreläget understryker betydelsen av nya föreskrifter, enligt Herman Sundqvist.

  – Frågan är aktuell men inte avgjord. Men för att lyckas med tallplanteringar måste vi också minska betestrycket.

  Ökade anslag till kampen mot granbarkborren

  Skogsstyrelsen får 30 miljoner kronor årligen under kommande tre år för att bekämpa skador på skogen från granbarkborren. Myndigheten räknar med ökade kostnader för rådgivning, kommunikation, inventeringar, tillsyn och svärmningsövervakning.

  Skogsstyrelsen ska för första gången ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas. Ny kunskap och insikter från forskning ska konkretiseras för att motverka problem med bland annat barkborreangrepp. Arbetet görs på uppdrag av regeringen och ska mynna ut i en handlingsplan för hur målen ska nås.

  Skogsstyrelsens stickprover i Götaland visar att det för årstiden finns ovanligt många granbarkborrar kvar i träden. Därför är det fortfarande effektivt att avverka de träd som angripits den här sommaren. De granar som angreps 2018 och tidigare kan däremot lämnas kvar och bör endast fällas om de innebär en säkerhetsrisk.

  Så stoppar du granbarkborrens framfart i tid. Här delar skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isacsson med sig av sina tips.

  Relaterade artiklar

  Till toppen