Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 december 2019

  Gott om grankott – men fortfarande lokal fröbrist

  Sommaren 2018 var jobbig för de gröna näringarna. Men för granens blomning var den perfekt.

   I fjol var det bra väder för granens blomning, och i år blev det gott om kottar. Svenska Skogsplantors skörd av grankottar ser ut att bli fem till tio gånger större än normalt.
  I fjol var det bra väder för granens blomning, och i år blev det gott om kottar. Svenska Skogsplantors skörd av grankottar ser ut att bli fem till tio gånger större än normalt. FOTO: Svenska Skogsplantor

  Varmt och torrt väder runt midsommar är viktigt för granens blomning och därmed produktionen av kottar. Ur den aspekten var sommaren 2018 idealisk, och under hösten i år har kottarna i fröplantagerna skördats.

  – Det svenska vädret runt midsommar är ju vanligtvis ostadigt så granen blommar bara ordentligt ungefär vart tionde år. 2015 var ett ganska bra år men senaste gången det var riktig storskörd var 2006 så det behövs verkligen och det ser mycket lovande ut så här långt, säger Anders Aronsson, platschef på Svenska Skogsplantors fröstation i Lagan, i ett pressmeddelande.

  Skörden tiofaldigad

  Svenska Skogsplantor är delägare i och förvaltar drygt 100 fröplantager runt om i Sverige, i Lagan sker hela produktionsprocessen när fröna extraheras från kottarna. Kottskörden i plantagerna startar i september i norra Sverige och under oktober och november pågår kottplockning samtidigt i hela resterande landet. Ett normalår levererar fröplantagerna ungefär 1 000 till 2 000 hektoliter grankottar till fröstationen i Lagan. Men i höst pekar prognoserna på 10 000 till 13 000 hektoliter.

  – En god skörd är ytterst välbehövlig då det på olika håll i landet råder brist på förädlat granfrö. För Götaland ser det nu betydligt mer positivt ut men för mellersta Norrland är läget fortfarande besvärligt och kommer att fortsätta vara så. Efterfrågan är högre än det genomsnittliga utbudet vilket gör att lagren sakta men säkert minskar, säger Johanna Carlsson, fröspecialist vid Svenska Skogsplantor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen