Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 december 2017

  Glödhet skogsmarknad

  Marknaden för bolagsskog är superhet just nu, skriver ATL:s Ulf Aronsson i sin marknadsanalys.

  Företagsaktiviteten på skogsmarknaden är större än på länge. Två färska exempel är uppdelningen av Bergvik och Holmens försäljning av skog i Jämtland. Enligt mäklare har också prispåslagen för skogsmark där juridiska personer får köpa ökat från tidigare 10-15 procent till över 20 procent.

  Några juridiska personer som visat ökat intresse för skog är institutionella placerare som fonder, försäkringsbolag och riskkapitalister. Ett exempel är nystartade skogsfonden Silvestica där Folksam nyligen gått in med en halv miljard, och inför delningen av SCA i somras påstods Skandia, Dasos och Nordic Capital ha lagt ett bud på mellan 45 och 70 miljarder för skogsdelen.

  FOTO: Mats P. Ostelius

  Det kan vara svårt att se några enhetliga trender bakom affärerna, men priserna visar att det finns en stark tilltro till skog som investering. Frågan är om den är motiverad utifrån skogens faktiska avkastning?

  LÄS MER: Holmen säljer skog för 100 miljoner

  Delningen av Bergvik sägs bero på att försörjningskontrakten på virke löper ut nästa år. Andra menar att det är ett sätt att dra blickarna från ett stadigt krympande kassaflöde från operativ verksamhet, trots ökade avyttringar och intäkter från vindkraft. Kombinerat med en uppvärdering av skogen innebär det en direktavkastning som dalat ned mot en eller ett par procent, räknat på kassaflödet.

  Fonden Silvesticas ambition att investera uppåt 5 miljarder kronor i skogsmark runt Östersjön skulle med Bergviks värdering av skog räcka till knappt 230 000 hektar.

  Men enligt samstämmiga röster är skogen i Bergvik lågt värderad, trots uppvärderingen med 11 miljarder kronor 2015. Och även hos andra bolag ligger skogsvärderingen lågt. Enligt bedömningar av analytiker är SCAs skog troligen värd det dubbla jämfört med bokfört värde. Samtidigt ger beräkningar för avkastningen liknande siffror som för Bergvik, siffror som alltså i princip skulle halveras om värderingen av skogen närmade sig marknadspriserna.LÄS MER: SCA investerar 200 miljoner

  Och att bolagens värderingar ligger lågt visar också Holmens ”marknadstest” med försäljning av 7 000 hektar skog i bolagsform i nordvästra Jämtland. Försäljningspriset efter budgivning blev 100 miljoner kronor och för Holmen innebar det en vinst med 70 miljoner kronor jämfört med bokfört värde.

  De prisnivåerna kan naturligtvis fresta både Holmen och andra med skog i bolagsform att sälja av mer. Och när det som i Holmens fall bara var drygt 60 procent som var produktiv skogsmark, och mer än hälften av den arealen varit undantaget från skogsbruk på grund av höga naturvärden, visar det att även bolagsskog köps för andra värden än avkastningen från virket.

   Topskogs zonindelning är framtagen i en vetenskaplig studie med kapitaltäthet och bonitet som grund. Med kapitaltäthet menas den köpkraft som församlingen har (medelinkomst gånger antalet invånare). Hänsyn tas även till omkringliggande församlingars köpkraft, som minskar med avståndet. Boniteten påverkar om än i mindre grad. Källa: Topskog
  Topskogs zonindelning är framtagen i en vetenskaplig studie med kapitaltäthet och bonitet som grund. Med kapitaltäthet menas den köpkraft som församlingen har (medelinkomst gånger antalet invånare). Hänsyn tas även till omkringliggande församlingars köpkraft, som minskar med avståndet. Boniteten påverkar om än i mindre grad. Källa: Topskog

  Men de vanligaste köparna av bolagsskog är inte skogsbolag, utan i stället oftast en- eller fåmansföretag som vill placera vinster. Med en växande insikt om att börsen inte kan fortsätta stiga i evighet, kombinerat med låg ränta, pekas skogen traditionellt ut som en långsiktigt stabil investering för de som har valt att hämta hem vinsterna från aktie- eller fastighetsmarknaden.

  Så samtidigt som marknaden för bolagsskog är glödhet kan man fråga sig om avkastningen är vare sig hög eller stabil? Det är i alla fall inget som bekräftas av siffrorna från de stora skogsägande bolagen.LÄS OCKSÅ: Så lönsamma är Sveriges skogsgårdar

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen