Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 maj 2017

  Glesare skog löser inte torkan

  Skogen är för tät vilket bidrar till låga nivåer av grundvatten och därför behövs ett annat skogsbruk i torkdrabbade områden, hävdar SMHI. Men forskarna är skeptiska.

   Claudia Teutschbein, Uppsala universitet
  Bild 1/4 Claudia Teutschbein, Uppsala universitet FOTO: Uppsala Universitet
   Kevin Bishop, SLU och Uppsala universitet
  Bild 2/4 Kevin Bishop, SLU och Uppsala universitet FOTO: Linn Bishop
   Ger tät skog lägre grundvatten än gles? Ja, det hävdar SMHI. Men forskare inom skog och hydrologi anser att det har liten påverkan.
  Bild 3/4 Ger tät skog lägre grundvatten än gles? Ja, det hävdar SMHI. Men forskare inom skog och hydrologi anser att det har liten påverkan. FOTO: Ulf Aronsson
   Ger tät skog lägre grundvatten än gles? Ja, det hävdar SMHI. Men forskare inom skog och hydrologi anser att det har liten påverkan.
  Bild 4/4 Ger tät skog lägre grundvatten än gles? Ja, det hävdar SMHI. Men forskare inom skog och hydrologi anser att det har liten påverkan. FOTO: henrik dammberg, fri publicering

  Tät skog förvärrar torkan i områden med lågt grundvatten, det hävdar Niclas Hjert, hydrolog på SMHI, i en intervju med SVT Nyheter Öst.

  ”Träden fungerar som skorstenar av vattenånga från marken. Man har en transport av vatten genom träden ut i atmosfären. Dessutom innebär ju skog att en del nederbörd aldrig kommer ner till marken utan dunstar från grenarna”, säger han till SVT.

  I de regnfattiga landskapen Östergötland och Småland har volymen skog fördubblats de senaste 60 åren, och SMHI tror att det behövs en annan typ av skogbruk för att skogen ska klara sig framöver i sydöstra Sverige.

  Ledare forskare skeptiska

  Men ledande forskare är skeptiska till att skogens täthet skulle ha någon större påverkan på grundvattnet.

  – De låga grundvattennivåerna orsakas i första hand av långa perioder med för lite regn och flera snöfattiga vintrar. I ett framtida klimat med högre temperaturer och mindre regn i sydöstra Sverige är det just klimatet som begränsar grundvattenbildningen, säger doktor Claudia Teutschbein, forskare vid Uppsala universitet inom i hydrologi, klimatförändringar och skogsbrukets effekter på vattenfrågor.

  – Självklart måste man också ta hänsyn till andrar faktorer som kan påverka grundvattennivåerna, till exempel en ökande befolkning som kan leda till större vattenuttag/vattenanvändning eller förändringar i markanvändningen. Även skogstypen och skogsbruket har en effekt på vattentillgången, men troligtvis i mycket mindre grad än de andra faktorerna, säger hon.

  Lite forskning inom området

  Tyvärr finns väldigt lite forskning inom området, och enligt Claudia Teutschbein är det omöjligt att uttala sig om skillnader mellan olika typer av markvegetation.

  Hon får medhåll av Kevin Bishop, professor vid institutionen för vatten och miljö på SLU och professor i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet.

  – Jag är ganska övertygad om att skogens täthet inte påverkar grundvattennivåerna. Gles skog växer mer, får större kronor och fyller upp utrymmet. Och vad är alternativet, annan vegetation ger också en evapotranspiration (avdunstning, reds. anmn.) och vissa tror att åkermark kan avdunsta mer än skog.

  Relaterade artiklar

  Till toppen