Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 mars 2019

  ”Kraven i standarden är desamma”

  Utan en nationell nyckelbiotopsinventering är certifierade markägare själva skyldiga att identifiera höga naturvärden. Det säger Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig på Svenska FSC.

   – Även om Skogstyrelsen inte gjort någon inventering så är certifierade skogsägare skyldiga att identifiera och skydda områden som är nyckelbiotoper enligt Skogstyrelsens definition, säger Henrik von Stedingk.
  – Även om Skogstyrelsen inte gjort någon inventering så är certifierade skogsägare skyldiga att identifiera och skydda områden som är nyckelbiotoper enligt Skogstyrelsens definition, säger Henrik von Stedingk. FOTO: FSC

  Att Skogsstyrelsen registrerar en nyckelbiotop beskrivs ibland som ett avverkningsförbud. Så är det inte. Efter samråd står det markägaren fritt att avverka. Däremot är det svårt att sälja virket eftersom alla större köpare åtagit sig att inte använda virke från nyckelbiotoper. Och att köparna valt att certifiera sig beror på marknadens krav och slutkundernas förväntningar på skogsbruket. Med virke från nyckelbiotoper i råvaran är det svårt att sälja skogsindustrins produkter.

  Överenskommelse mellan parter

  – Certifieringen är en överenskommelse mellan parter, och att nyckelbiotoper finns med beror på att de är områden med höga naturvärden som identifierats av en tredje part med en erkänd metodik. När den första standarden skrevs kom parterna därför överens om att de skulle skyddas, säger Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig på Svenska FSC.

  Men FSC-certifieringen ställer inte bara krav på skydd för identifierade nyckelbiotoper, utan också för skogar med höga bevarandevärden generellt, och motsvarande regler finns även inom PEFC.

  – Även om Skogstyrelsen inte gjort någon inventering så är certifierade skogsägare skyldig att identifiera och skydda områden som är nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition eller som har höga bevarandevärden. Men enligt certifieringen ska markägaren också avsätta minst 5 procent av skogen, och det är väldigt få som har mer än 5 procent nyckelbiotoper på sina fastigheter, fortsätter Henrik von Stedingk.

  Påverkar ocertifierad skog

  Ungefär hälften av Sveriges produktiva skogsareal är FSC-certifierad. Men nyckelbiotoperna påverkar också skogsägare som inte är certifierade. De certifierade virkesköparna kan även köpa ocertifierad råvara, men de kan bara FSC-märka lika stor andel av slutprodukterna som andelen certifierad råvara.

  Är råvaran ocertifierad finns inga krav på att varken skogsägaren eller köparen själva ska identifiera nyckelbiotoper. Men om Skogsstyrelsen däremot redan registrerat en nyckelbiotop på den ocertifierade marken kan en certifierad köpare inte köpa virket därifrån.

  Är det ur FSC:s synvinkel en för- eller nackdel att den nationella nyckelbiotopsinventeringen stoppats genom januariavtalet?

  – FSC är våra medlemmar och man kan se den frågan från två olika sidor. Dels kan det förenkla för markägarna att en extern part identifierar nyckelbiotoper, dels är det ju så att alla politiska beslut om nyckelbiotoper påverkar diskussionsklimatet mellan våra medlemmar.

  – Det är alltid bra med information, ju mer information vi har desto mer kvalificerade bedömningar kan göras. Och kraven i standarden är desamma oavsett om en nyckelbiotopsinventering genomförs eller inte, avslutar han.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen