Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 januari

  Frivilligt finsk skogsskydd missar målet

  Det finska Metso-programmet för frivilligt skydd av skog ligger bra till vad gäller arealmålen. Men bristande resurser gör att de biologiska målen missas, enligt en översyn som gjordes i höstas.

   För lite pengar för att nå de biologiska målen, osäkert skydd med tidsbundna avtal och skydd på fel ställen. Det är några punkter som kritiseras i utvärderingen av det finska frivilliga skyddet av skog.
  För lite pengar för att nå de biologiska målen, osäkert skydd med tidsbundna avtal och skydd på fel ställen. Det är några punkter som kritiseras i utvärderingen av det finska frivilliga skyddet av skog. FOTO: Ulf Aronsson

  2008 beslutade den finska regeringen att 96 000 hektar mark skulle skyddas fram till 2025 inom det så kallade Metso-programmet, där skogsägare får statlig ersättning för mark som frivilligt avsätts för skydd.

  I höstas gjordes en utvärdering av programmet, och det blev både ris och ros, uppger tidningen Skogsbruket. Det positiva är att arealmålen kommer att nås. Sämre ser det ut med själva huvudsyftet, att trygga den biologiska mångfalden.

  Missar målet

  ”Det målet kommer på intet sätt att kunna uppfyllas. I synnerhet i södra Finland har man ännu långt kvar”, säger professor Janne Kotiaho, som lett utvärderingen, till tidningen.

  Orsaken är främst att det saknats resurser.

  ”Även om den politiska viljan kanske funnits när programmet gjorts upp saknas tillräckliga resurser för implementeringen”, säger Janne Kotiaho.

  Programmet har tagits bra emot av skogsägarna, men Janne Kotiaho efterlyser mer skydd även på statlig mark.

  ”Att skog vi alla äger skyddas istället för att enbart be privatpersoner om det kan säkert ses som mer rättvist”, säger han.

  Inte kostnadseffektivt

  Utvärderingen riktar också kritik mot de tidsbundna avtal som använts inom programmet eftersom de inte ger någon bestående lösning. Dessutom är den geografiska fördelningen av den skyddade marken inte kostnadseffektiv eftersom marken i norra Finland har lägre skyddsvärde än i de södra delarna av landet.

  Skyddet skulle bli mer kostnadseffektivt om staten riktade erbjudandena till markägare som har de skyddsmässigt mest värdefulla skogsområdena, i stället för att som nu sitta och vänta på att markägarna själva ska ta kontakt, anser Janne Kotiaho.

  Fotnot: För 2018 uppgick Metso-anslaget till sammanlagt 28 miljoner euro.

  Relaterade artiklar

  Till toppen