Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 maj

  Frågetecken kring kompetensen i Södras styrelse

  Södra står inför stora utmaningar inför framtiden. Men styrelsen har inte tagit uppgiften på allvar, menar kritiska medlemmar inför föreningsstämman den 23 maj.

  Sedan Ola Hildingsson hoppat av saknar också styrelsen skogsindustriell kompetens.

   Det är inte längre bara den traditionella skogsindustrin som tillverkar sågade trävaror och pappersmassa som vill använda virke från skogen. Andra branscher intresserar sig också för skogsråvaran.
  Det är inte längre bara den traditionella skogsindustrin som tillverkar sågade trävaror och pappersmassa som vill använda virke från skogen. Andra branscher intresserar sig också för skogsråvaran. FOTO: Anders Andersson

  Skogen har hamnat i fokus när vi ska ställa om vårt samhälle till att bli mindre beroende av fossila bränslen. Det är inte längre bara den traditionella skogsindustrin som tillverkar sågade trävaror och pappersmassa som vill använda virke från skogen. Andra branscher intresserar sig också för skogsråvaran. Det ökar konkurrensen.

  Södra gjorde förra året en rörelsevinst på 4,5 miljarder kronor, varv 1,8 miljarder kronor tillfaller medlemmarna som utdelning. Det har höjt humöret på både ledning och medlemmar. Men samtidigt finns kritik mot en föreningsstyrelse och ledning som varit alltför passiv inför framtiden och inte utvecklat företaget.

  – Känslan är att styrelsen och koncernchefen suttit i ett förvaltningsläge, och det har fungerat tack vare god konjunktur och svag krona. De borde i stället ha lagt all kraft och tid på framtidsfrågor, och där ser jag tre som viktigast: Hur skogsägarna kan rusta inför klimatförändringen, att öka lönsamheten samt forskning och innovation för att få fram nya produkter, säger Södramedlemmen Kerstin Blommegård.

  Viktigt med kunnig styrelse

  Södras produkter är relativt lite förädlade, även om en mindre anläggning för korslimmat trä byggts vid sågverket i Värö i Halland och en ännu större nu aviserats. Förhoppningen är att detta ska förbättra resultatet för Södra Wood, som under många år haft dålig lönsamhet. Dessutom görs satsningar inom Trivselhus.

  För att satsa rätt inför framtiden är det viktigt med en styrelse som har kunskap om branschen, omvärlden, marknaden och möjliga utvecklingsvägar, påpekar flera personer med god insyn i Södra.

  Valberedningens ordförande Tomas Andersson tycker att Södra har en bra styrelse.

  – Vi försöker hitta en styrelse som tillsammans har en kompetens som täcker alla delar, säger han.

   För att satsa rätt inför framtiden är det viktigt med en styrelse som har kunskap om branschen, omvärlden, marknaden och möjliga utvecklingsvägar, påpekar flera personer med god insyn i Södra.
  För att satsa rätt inför framtiden är det viktigt med en styrelse som har kunskap om branschen, omvärlden, marknaden och möjliga utvecklingsvägar, påpekar flera personer med god insyn i Södra. FOTO: Mostphotos

  Saknar skogsindustriell kompetens

  Kraven på Södrastyrelsens kompetens har ökat de senaste åren när koncernen har organiserats i affärsområden i stället för dotterbolag. Då fanns expertkompetens inom varje dotterbolags styrelse. Nu finns bara föreningsstyrelsen.

  Förändringen innebär att kraven på ledamöternas kompetens inom sågverksindustri, energifrågor och massatillverkning samt textiltillverkning har höjts. Men nu saknar Södras styrelse skogsindustriell kompetens sedan Ola Hildingsson hoppat av.

  – Det stämmer, men det finns annan industriell kompetens i styrelsen, säger Tomas Andersson.

  Kritisk mot styrelsen

  SCA:s skogschef Mats Sandgren som snart går i pension, föreslås av valberedningen ta plats i Södras styrelse. Han har tidigare varit chef för Södra Skog.

  Södra ägs av sina medlemmar som är skogsbrukare. Samtidigt som industrin ska utvecklas och styrelsen därför behöver skogsindustriell kompetens, måste skogsbrukarens ekonomi vara i fokus, enligt Södramedlemmen Sune Håkansson. Det är skogsbruket som måste ge en bra avkastning, inte medlemskapet i en skogsägarförening, anser han.

   Kraven på Södrastyrelsens kompetens har ökat de senaste åren när koncernen har organiserats i affärsområden i stället för dotterbolag.
  Kraven på Södrastyrelsens kompetens har ökat de senaste åren när koncernen har organiserats i affärsområden i stället för dotterbolag. FOTO: Henrik Björnsson

  – Förr hade Södra virkespriserna i centrum. I dag talar man mer om att tillämpa marknadspriser och därefter ge medlemmarna utdelning av vinsten, säger han.

  Sune Håkansson är också kritisk till att styrelsen under flera år tillåtit koncernchefen Lars Idermark att vara ordförande i Swedbank.

  – Medlemmarna har kanske inte förtroende för de styrelseledamöter som har förtroende för Idermark. 

   

  Relaterade artiklar

  Till toppen