Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 juni 2019

  Fortsatt oklart om klimatkraven på svensk skog

  EU-kommissionen har gett sina rekommendationer för den svenska skogsbokföringsplanen. Men vad de innebär är för tidigt att säga, enligt Miljö- och energidepartementet.

   Rekommendationerna om var Sveriges referensnivå för avverkning ska ligga har kommit, men de är svårtolkade.
  Rekommendationerna om var Sveriges referensnivå för avverkning ska ligga har kommit, men de är svårtolkade. FOTO: Cecilia Persson

  Efter oenighet om hur den svenska skogens klimatbidrag ska mätas både inom regeringen och mellan regeringen och riksdagen har många i Skogssverige väntat på EU-kommissionens bedömning av den nationella bokföringsplanen. De kom strax före midsommar, och innehöll totalt elva rekommendationer om ytterligare faktaunderlag, förtydliganden och förklaringar. Det är ett kortfattat, lite mer än en A4-sida, men väldigt tekniskt dokument och på Miljö- och energidepartementet har man inte hunnit analysera vad det betyder.

  – Vi har haft ett första möte med Näringsdepartementet och har konstaterat att vi behöver göra en revidering enligt rekommendationerna. Men hur mycket och på vilket sätt, det får vi sätta oss ner och fundera lite mer på, säger Johan Kristensson, departementssekreterare på Miljö- och energidepartementet.

  Oklart om nivåer

  Det går enligt honom inte ens att säga om EU-kommissionen godkänner Sveriges val att ha en referensnivå för avverkning som motsvarar 100 procent av tillväxten. Regeringen hade ursprungligen valt en referensnivå baserad på historiska avverkningar som motsvarade 92 procent av tillväxten.

  Den övergavs när riksdagens miljö- och jordbruksutskott kritiserade den för att lägga hinder i vägen för ett skogsbruk som kan ge klimatnytta i fälld skog.

  Alla har fått anmärkningar

  Alla EU:s medlemsländer ska lämna in skogsbokföringsplaner för att leva upp till LULUCF-förordningens krav på att markanvändningssektorn ska uppnå nettonollutsläpp av klimatgaser till 2030. Referensnivåerna anger varifrån skogens upptag och utsläpp ska mätas.

  I den första bedömningen från EU-kommissionen har samtliga medlemsländer uppmanats att revidera sina planer och Sverige ligger på medel räknat i antal rekommendationer. Det säger dock ingenting om hur stora förändringar varje rekommendation kräver för att planen ska få slutgiltigt godkänt av EU-kommissionen. De uppdaterade planerna ska lämnas in till EU-kommissionen senast den sista december i år.

  – Vi har hösten på oss, säger Johan Kristensson.

  LULUCF

  Land Use, Land Use Change and Forestry, på svenska ofta sammanfattande kallat markanvändning, är en egen sektor inom klimatrapporteringen som omfattar skogsmark och jordbruksmark. Enligt EU:s LULUCF-förordning, antagen förra året, ska sektorn uppnå nettonollutsläpp under perioden 2021 till 2030. För att kunna se om målet nås ska alla medlemsländer ha bokföringsplaner där en referensnivå för avverkning av skog ingår.

  Relaterade artiklar

  Till toppen