Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 augusti

  Ett steg närmare beslut om referensnivå

  EU-kommissionen har nu lämnat ett förslag för framtida referensnivåer för avverkning i skogsbruket. För Sveriges del ligger det på samma nivå som regeringen tidigare föreslagit, och beslut väntas i oktober.

   I sitt förslag till framtida referensnivå för avverkning går EU-kommissionen på Sveriges linje med en nivå på 92 procent av tillväxten.
  I sitt förslag till framtida referensnivå för avverkning går EU-kommissionen på Sveriges linje med en nivå på 92 procent av tillväxten. FOTO: Rolf Segerstedt

  Den skogliga referensnivån, som används för att beräkna skogens klimatnytta inom EU:s klimatramverk, har varit en segsliten historia. Sverige lämnade först ett förslag som innebar att nivån för framtida avverkningar skulle sättas lika med tillväxten för den skog som är tillgänglig för avverkning.

  Det förslaget underkändes av kommissionen, som tyckte att det var för högt. Efter en ny beräkning lämnade Sverige ett förslag som innebar att avverkningarna mellan 2021 och 2030 maximalt skulle få uppgå till 92 procent av tillväxten i den skog som är tillgänglig för avverkning.

  Ute på remiss

  EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag där de går på Sveriges linje med en avverkningsnivå på 92 procent av tillväxten. Förslaget ska nu ut på en mindre remissrunda och beslut väntas i oktober.

  – Min bedömning är att det ska mycket till för att det ska bli en justering, säger Hans Nilsagård, ämnesråd på Näringsdepartementet.

  Avverkningsnivån på 92 procent ska inte heller betraktas som ett fast tak.

  – Regering och riksdag är överens om att om avverkningarna skulle gå över gränsen så ska det inte leda till några åtgärder som minskar avverkningarna, i så fall ska man använda andra medel i stället.

  Kompensation

  Sådana andra medel är till exempel kompensationsåtgärder som att beskoga åkermark, minska avskogning, återväta dikad torvmark eller minska utsläppen inom andra sektorer. Dessutom finns ytterligare en kompensationsmöjlighet i regelverket.

  – Om Sverige överskrider referensnivån får vi en kompensation som för vår del är cirka 4,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är inte helt lätt att översätta till avverkningsvolym, men SLU har beräknat det till cirka 5,4 miljoner skogskubikmeter per år.

  I realiteten innebär den kompensationsmöjligheten att även om referensnivån klubbas till 92 procent av den tillväxt som är tillgänglig för avverkning, kommer Sverige ändå kunna avverka cirka 98 procent av tillväxten utan att bokföra ett minskat nettoupptag från skogen.

  Avverkningsnivån i Sverige

  Det svenska förslaget om ett avverkningstak på 92 procent av tillväxten baseras på faktisk avverkning under referensperioden 2001-2009. Då inträffade bland annat stormarna Gudrun och Per vilket bidrog till avverkningsnivån under den perioden var högre än den varit de senaste åren.

  En del av den svenska skogen är inte tillgänglig för avverkning utan formellt eller frivilligt avsatt. Sett till den totala tillväxten i svensk skog ligger avverkningsnivån på cirka 80 procent.

  Källor: Hans Nilsagård, Näringsdepartementet, Johan Stendahl, SLU.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen