Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 december 2018

  Förslag om bonus-malus för markanvändning

  Riksdagsledamoten Rebecka Le Moine (MP) vill se straff och belöning för markägare beroende på hur miljövänligt marken brukas.

   Rebecka Le Moine (MP).
  Rebecka Le Moine (MP). FOTO: Johanna Norin och Urban Andersson/Aftonbladet/IBL

  I dag appliceras bonus-malusprincipen på personbilar, där miljövänligare modeller ger en premie och sämre varianter ger högre skatt. Rebecka Le Moine, som kom in i riksdagen i år, vill att något liknande införs för markanvändning. Det finns i dag inte tillräckliga incitament för markägare att skydda värdefull natur, anser miljöpartisten som har en suppleantplats i Miljö- och jordbruksutskottet.

  I en motion föreslår Rebecka Le Moine att en bonus ska ges till markägare som vidtar åtgärder som bidrar till att Sverige uppfyller EU:s Art- och habitatdirektiv och når de nationella miljömålen.

  Inga konkreta exempel

  Bonusen finansieras av att markägare som förstör naturvärden får betala en exploateringsavgift. Skogsbete och värn av skyddsvärda arter är exempel på insatser som ska betala sig, enligt motionären. Några mer konkreta exempel på vad som ska avgiftsbeläggas ges inte i motionen, inte heller förslag på vilka nivåer som bonus och malus ska ligga på.

  Under den allmänna motionstiden lämnades det i år in 2 938 motioner. Det är ovanligt att en motion får gehör i riksdagen. Under förrförra mandatperioden fick inte ens två procent av motionerna majoritetens stöd.

  Prova Premium: Testa redan i dag – för bara 1 krona

  Relaterade artiklar

  Till toppen