Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 juli

  Forskare: Skogen räcker inte

  Skogen räcker inte till allt vi vill använda den till för att nå klimatmålen. Därför måste politikerna prioritera, men också sätta mål för en tillväxtökning. Det skriver Tomas Lundmark i en ny rapport.

   I framtiden behövs både mer skog på produktionsmarken och högre naturvärden på naturvårdsmarken. Bägge löser man med skötseln, anser Tomas Lundmark.
  I framtiden behövs både mer skog på produktionsmarken och högre naturvärden på naturvårdsmarken. Bägge löser man med skötseln, anser Tomas Lundmark. FOTO: Ulf Aronsson

  Om skogen ska användas för att göra Sverige fossilfritt ökar råvarubehovet till mellan 126 och 175 miljoner kubikmeter per år till 2050. I dagsläget avverkar vi cirka 90 miljoner kubikmeter och till 2050 bedöms den högsta uthålliga avverkningsnivån öka till 102 miljoner kubikmeter.

  Utan ökad tillväxt räcker skogen alltså inte till allt vi vill använda den till. Det skriver professor Tomas Lundmark i en rapport från Future Forest vid SLU, som ett svar på en fråga från Skogsutredningen.

  – För massor av sektorer finns det färdplaner för vägen mot fossilfrihet, men inte för skogen. Det enda som kommer om skogen är nya restriktioner och hur andra värden än virket ska tas till vara, säger han.

  – Politiken borde sätta mål för tillväxten i skogen om 10, 20 och 50 år. Så har vi alltid gjort tidigare eftersom det setts som en viktig försörjningsstrategisk fråga.

  Kan öka avverkningen redan nu

  Marknaden kommer inte att lösa en produktionsökning i skogen, anser han. Även om efterfrågan ökar och därmed virkespriserna, så måste en ökad skogsproduktion planeras långsiktigt.

  – Det tar 100 år för skogssystemet att reagera, och jag tror inte att vi har den tiden. Om alla ökar produktionen med 50 procent nu så märks det först om 50 år. Det är nu vi bestämmer vilka valmöjligheter vi ska ha i framtiden.

   – Om jag vore skogsstrateg i regeringen skulle jag oroa mig för att skogsägarna slutar avverka, då är det rullgardinen ned för klimatmålen, säger Tomas Lundmark.
  – Om jag vore skogsstrateg i regeringen skulle jag oroa mig för att skogsägarna slutar avverka, då är det rullgardinen ned för klimatmålen, säger Tomas Lundmark. FOTO: Julio Gonzales/SLU

  Men i delar av Sverige finns möjligheter att öka avverkningen redan nu. I norra Norrland avverkas bara hälften av tillväxten. Det finns också goda möjligheter att förbättra tillväxten i stora områden både ovanför och nedanför fjällnäragränsen genom bättre och intensivare skötsel, anser Tomas Lundmark.

  Men i de områdena finns också stora arealer skogar med höga naturvärden. Här ställs frågan på sin spets om samhället vill prioritera klimatmålen genom kolbindning i ökad tillväxt eller andra miljömål genom bevarande.

  – Vi måste bruka den mark vi har, både för skogs- och jordbruk, för att klara försörjningen. Vi kan inte få mer mark, så precis som vi behöver mer skog per hektar på produktionsmarken behöver naturvärdena per hektar bli högre på naturvårdsmarken. Bägge löser man med mer aktiv skötsel.

  Men vilka incitament finns för skogsägarna att öka produktionen?

  – Knappt några alls. Det behövs nya affärsmodeller som synliggör och prissätter skogens förmåga att lagra kol. Nu verkar det viktigaste för skogsägarna vara att bestämma själva, utan statens inblandning. Men det skulle kunna vara hur de med stolthet kunde hjälpa till att rädda klimatet. Och det kan ju i sin tur bero på hur man ser på skogsägare: Som skogsskövlare i stället för som förvaltare av vår viktigaste resurs, säger Tomas Lundmark.

  – Om jag vore skogsstrateg i regeringen skulle jag oroa mig för att skogsägarna slutar avverka, då är det rullgardinen ned för klimatmålen. Nu är de bara oroliga för att de ska avverka mer. Skogsägarna måste vara med på tåget om vi ska öka produktionen för att nå klimatmålen. Och då måste de kunna sluta oroa sig för nya restriktioner, det är inte tillväxtfrämjande.

  Skogsfakta:

  Sveriges avverkning i dag: cirka 90 miljoner kubikmeter/år

  Högsta möjliga avverkningsnivå 2050: 102 miljoner kubikmeter/år

  Beräknat råvarubehov 2050: 126-175 miljoner kubikmeter/år

  Andel av tillväxten som avverkas i dag:

  Götaland: 100 procent

  Svealand: 80 procent

  Södra Norrland: 75 procent

  Norra Norrland: 50 procent

  30 procent av den svenska skogsmarken är undantagen från virkesproduktion. Där är tillväxten 19 miljoner kubikmeter per år.

  Mängden tillgänglig råvara minskar med 0,5 miljoner kubikmeter för varje 100 000 hektar som avsätts för naturvård.

  Källa: Rapporten ”Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera?” från Future Forest, SLU.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen