Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 september 2019

  Forskare: Så ska skogarna klara barkborrarna

  Granskogen i Centraleuropa är hårt drabbad av granbarkborrar och 70 miljoner kubikmeter skadat virke tas ut. Värst är läget i Tjeckien där forskarna talar om att ett nytt sorts skogsbruk är nödvändigt.

   70 miljoner kubikmeter skadat virke tas ut från de tjeckiska skogarna.
  70 miljoner kubikmeter skadat virke tas ut från de tjeckiska skogarna. FOTO: Roman Modlinger/CULS

  Ingenting är som det brukat vara när granskog på 1 000 meters höjd och ungskog i åldern 12–15 år angrips av granbarkborrar. Men så är förhållandena i Centraleuropa.

  ”Funkar inte längre”

  – De tidigare lärdomarna funkar inte längre, säger forskaren Tomáš Hlásny vid universitetet i Prag i Tjeckien.

  För 200 år sedan växte lövskog på lägre höjder i Centraleuropa och granskog endast på högre höjder. Men när produktion och tillväxt varit i fokus har granskog planterats även där så inte är lämpligt. Med dagens klimatförändringar, där temperaturen stiger, drabbas skogen i större utsträckning av skadeinsekter.

  – Vi kan inte göra något snabbt, men vi måste bygga nya skogar som är mer i samklang med omgivning och klimat. På sätt och vis får vi skylla oss själva eftersom vi har byggt de här skogarna och vi orsakar klimatförändringarna, säger Tomáš Hlásny.

  Han anser att mycket tyder på att granbarkborreangreppen är den nya vardagen i de centraleuropeiska skogarna. Även om det blir några kalla somrar ändrar det inte trenden med fler och större angrepp.

  – Vi måste skapa skogar som klarar utbrott.

   Tjeckien är hårt angripet av granbarkborrar och avverkning sker i stor skala.
  Tjeckien är hårt angripet av granbarkborrar och avverkning sker i stor skala. FOTO: Roman Modlinger/CULS

  Han visar en bild på en skog med dels gamla träd, dels yngre träd i samma bestånd. Att ha en flerskiktad blandskog kan vara ett sätt att alltid ha något träd, i någon ålder, som överlever om skogen utsätts för insektsangrepp.

  Många följdproblem

  Det stora utbrottet i Centraleuropa skapar många följdproblem. Bland annat finns inte tillräckligt många plantor för återbeskogning. Frågan om vilka trädslag som ska planteras kommer också upp.

  – Vi kanske får titta på barrträd vid Medelhavet, kanske vi kan ha dem på våra breddgrader i framtiden, säger Carsten Doeh­ring, som är ordförande för tyska såg- och träindustriförbundet.

  Han efterlyser också mer europeiskt samarbete när det gäller insektsangreppen.

  – Krisen kommer att fortsätta, och det är hög tid för er i Sverige att också förbereda er.

   Centraleuropas granskogar är hårt drabbade av skador från barkborre.
  Centraleuropas granskogar är hårt drabbade av skador från barkborre. FOTO: Shutterstock/TT

  Relaterade artiklar

  Till toppen