Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 april 2019

  Försämrade siffror för Stora Enso

  Försäljningen ökar för Stora Enso. Men resultatet minskar, enligt många bedömmare.

   Stora Ensos anläggning i Skutskär.
  Stora Ensos anläggning i Skutskär. FOTO: Stora Enso

  Stora Enso väntas rapportera ett operativt rörelseresultat för det första kvartalet ungefär i mitten av bolagets prognosintervall om 260-350 miljoner euro. Försäljningen beräknas bli 2 620 miljoner euro. Motsvarande siffra för 2018 blev 369 miljoner euro på en omsättning på cirka 2 579 miljoner euro.

  De produktionsproblem som tyngde föregående kvartals resultat uppges vara lösta och sekventiellt väntas kostnaderna för underhållsstopp bli lägre. Men det finns också potentiellt negativa faktorer.

  ”Svaga försäljningsvolymer, högre vedkostnader och lägre försäljningspriser för massa samt wellråvara, och sannolikt också för sågade trävaror, bör tynga resultatet”, skriver Credit Suisse i en analysuppdatering inför rapporten.

  Lägre priser

  Massapriserna har backat generellt sedan förra sommarens rekordhöga nivåer. För nordisk barrsulfatmassa, NBSK, har listpriset sjunkit från som högst 1 230 dollar per ton till omkring 1 070 dollar i dagsläget.

  Fokus ligger till stor del på utsikterna för det andra kvartalet, då en svagare efterfrågan från Kina bidragit till tryck på försäljningspriserna.

  ”Vi kommer att fokusera på guidningen för det andra kvartalet och vi räknar med positiva kommentarer om marknaden och den kinesiska massaefterfrågan”, skriver Pareto Securities, som har en mer optimistisk syn på sektorn i närtid än Credit Suisse.

  Röda siffror i Kina

  Av intresse är i vanlig ordning hur det går för kartongbruket i kinesiska Beihai.

  ”Mot bakgrund av hur svag efterfrågan verkar vara i Kina ser vi en risk att det stora kinesiska bruket vänder tillbaka till röda siffror”, resonerar Credit Suisse.

  Stora Enso sjösatte under vintern ett åtgärdsprogram med målet att sänka de årliga kostnaderna med 120 miljoner euro.

  ”Detaljer om programmets utformning och kostnader för att genomföra det har ännu inte presenterats”, påminner Credit Suisse, som söker mer information.

  Vill veta mer

  Även vad det gäller planerna på att konvertera pappersbruket i Uleåborg till kraftlinerproduktion, en investering på 350 miljoner euro, hoppas investmentbanken på ytterligare data.

  Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett operativt rörelseresultat om 307 miljoner euro (369) och en försäljning om 2 620 miljoner (2 579).

  Relaterade artiklar

  Till toppen