Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 april 2018

  Försäkringen ger inget rättsskydd för skogsbrukare

  Antalet förelägganden ökar och fler skogsägare vill överklaga myndighetsbeslut i skogen. Men det är inte säkert att försäkringen ger rätt till rättsskydd så du får ekonomisk hjälp vid tvister.

   Länsförsäkringar
  Bild 1/2 Länsförsäkringar FOTO: Roland Magnusson
   Försäkringsbolaget If
  Bild 2/2 Försäkringsbolaget If FOTO: Gammalandpress

  Skogsägare tvingas ta mer miljöhänsyn vid avverkningar när Skogsstyrelsen ger allt fler förelägganden och förbud. 2013 var antalet förelägganden och förbud enligt Skogsvårdslagen eller Miljöbalken totalt 158 stycken. Förra året var motsvarande siffra 442. Jämfört med alla tiotusentals avverkningsanmälningar som kommer in varje år är antalet inte så stort. Men fler och fler skogsägare vill ändå överklaga myndighetens beslut till högre instans.

  Men det kan bli ekonomiskt tufft att göra det. Det är nämligen inte alls självklart att försäkringen ger rättsskydd när en myndighet hänvisar sitt beslut till Skogsvårdslagen – bara när den hänvisar till Miljöbalken.

  Ingen hjälp

  För Martin Bengtsson, som vi skriver om här, visade sig försäkringen hos Länsförsäkringar Halland inte vara till någon hjälp när han ville överklaga Skogsstyrelsens beslut.

  Varför är villkoren i försäkringen utformade så att man får rättsskydd om Skogsstyrelsen hänvisar till Miljöbalken, men inte om den hänvisar till Skogsvårdslagen?

  – Villkoren utformades efter den tidens aktuella fråga och det var förmodligen inte Skogsvårdslagen, säger Börje Gunnesson som är affärsområdeschef Försäkring på Länsförsäkringar Halland.

  Han påpekar att försäkringen en gång i tiden främst var en brandförsäkring, men att risker och hot hela tiden förändras och tillkommer och att försäkringsbolag därför gradvis får anpassa sina försäkringsvillkor.

  – Det är en pågående process hela tiden, säger Börje Gunnesson.

  Olika regler

  Alla försäkringsbolag har inte samma regler. Försäkringsbolaget Dina Försäkringar ger beskedet att rättsskyddet gäller även när det handlar om beslut enligt Skogsvårdslagen, och samma regler gäller för alla de lokala bolagen i landet.

  Försäkringsbolaget If meddelar däremot att rättsskyddet inte gäller om en skogsbrukare vill överklaga ett beslut från Skogsstyrelsen, skyddet gäller endast vid tvistemål i allmän domstol.

  Länsförsäkringar har inte självklart lika villkor eller bedömning över hela landet. Länsförsäkringar i Dalarna har gjort en annan bedömning än Länsförsäkringar Halland vid ett liknande fall som Martin Bengtssons.

  Hur kan bedömningen göras olika i Länsförsäkringar Halland och Länsförsäkringar Dalarna, ni erbjuder väl samma försäkringar?

  – Man uppfattar det så men vi är 23 självständiga bolag och har vår egen affär. Villkoren i försäkringarna behöver inte vara samma, säger Börje Gunnesson.

  Inte hängt med

  Advokaten och jägmästaren Daniel Eggertz arbetar huvudsakligen som advokat för skogsindustrin. Men då virkesköparsidan stöter på ärenden som den anser borde drivas vidare får han ibland hand om ärenden som även rör privatpersoner. För dem kan det handla om hundratusen kronor att driva ett ärende rättsligt, och det är få som har råd med det om de inte får ut något på försäkringen.

  Daniel Eggertz tycker att försäkringsvillkoren inte har hängt med i utvecklingen.

  – Jag tycker det finns skäl att ändra på försäkringsvillkoren så att skogsägare kan ha möjlighet att överklaga och driva sina fall vidare. Det är inte ovanligt att myndighetsförelägganden upphävs av högre instans, så det är många gånger lönt att överklaga, säger han.

  LÄS OCKSÅ: Nyckelbiotoper: Pengarna räcker inteLÄS OCKSÅ: Skogsfrågorna i malpåseLÄS OCKSÅ: Rödgrönt surhål i skogen

  Relaterade artiklar

  Till toppen