Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 januari 2019

  Förra årets resultat levde inte upp till förväntningarna

  Billerud Korsnäs resultat för 2018 levde inte upp till bolagets förhoppningar, men bolaget räknar med en fortsatt god efterfrågan i år.

   Billerud Korsnäs anläggning i Gruvön.
  Billerud Korsnäs anläggning i Gruvön. FOTO: Billerud Korsnäs

  Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs resultat för helåret 2018 levde inte upp till bolagets förhoppningar, trots en stark marknad och höjningar av försäljningspriserna.

  ”Vi är /…/ inte nöjda och tillsammans med vårt initiativ inom säkerhet är produktionsstabilitet fortsatt vårt främsta fokusområde. Vi tror att möjligheterna att öka volymerna under 2019 är goda genom vårt Production Excellence-program”, skriver VD Petra Einarsson i bokslutsrapportens VD-ord med referens till de produktionsstörningar som drabbat bolaget under året.

  Storinvesteringen i Gruvön utvecklas enligt plan och bolaget är fokuserat på ”en stabil och framgångsrik upprampning”.

  ”Befintliga långsiktiga avtal med våra största kunder inom vätskekartong har förnyats, vilket kommer påverka marginalerna positivt. Vikten av proaktiva samarbeten ökar och det är centralt att fördjupa vårt innovationsarbete tillsammans med dessa nyckelkunder”, skriver Petra Einarsson vidare.

  Bolaget hade byggt upp ytterligare ett lager

  Några nyheter om hur förvärvet av skogsmarkerna inom Bergvik Öst ska hanteras ger bolaget inte.

  ”Då vi kommer fortsätta att prioritera investeringar i vår verksamhet, är vår avsikt som tidigare meddelats att hitta lämpliga investerare till en väsentlig andel av skogsmarken. Denna process fortskrider enligt plan”, uppger VD:n.

  Det justerade rörelseresultatet blev 443 miljoner kronor i det fjärde kvartalet och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent. Enligt Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser väntades i snitt till 517 miljoner kronor respektive 8,5 procent.

  Att resultatet minskade för helåret hänger bland annat samman med att bolaget som en förberedelse inför de planerade underhållsstoppen under det andra kvartalet 2019 har byggt upp ytterligare lager för att säkerställa en stabil leveranssituation, vilket påverkat försäljningsvolymerna negativt, i synnerhet under den senare delen av året.

  Utdelning föreslås om 4:30 kronor per aktie

  En utdelning föreslås om 4:30 kronor per aktie för 2018 (4:30). Här låg snittestimatet på en utdelning om 3:84 kronor per aktie, enligt Infront Data.

  Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

  Tror på god efterfrågan under 2019

  Billerud Korsnäs räknar med en fortsatt god efterfrågan på bolagets produkter samt stabila orderböcker. Det skriver vd Petra Einarsson i delårsrapportens VD-ord.

  ”Vi ser begränsade möjligheter till ytterligare försäljningsprishöjningar, och därför fokuserar vi på att säkra våra prisnivåer från 2018”, skriver hon om prisförväntningarna 2019.

  Med en oförändrad marknadsefterfrågan på massa förväntar bolaget att ökningen för de totala fiberkostnaderna ska plana ut på höga nivåer under 2019.

  Relaterade artiklar

  Till toppen