Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 juli 2018

  Äganderättsfråga kring invasiva arter skjuts upp

  Den nya förordningen som ger myndigheterna tillträde till privat mark i kampen mot invasiva arter som jätteloka eller skunkkalla, skjuts upp till efter valet.

   Jättelokan är en av flera invasiva arter som spridit sig i Sverige.
  Jättelokan är en av flera invasiva arter som spridit sig i Sverige.

  En ny förordning som ger myndigheter och kommuner rätt att ge sig in på privat mark, även mot markägarens vilja, för bekämpningen av invasiva arter var tänkt att träda i kraft 1 augusti. Nu skjuts den upp till i höst, enligt Miljö- och energidepartementet.

  De ändringar i miljöbalken som ger myndigheterna rätt att göra åtgärder för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter träder i kraft den 1 augusti. Däremot skjuts den svenska förordningen upp och kommer i höst. I den kommer skrivningar om vem som ska utföra åtgärderna i kampen mot invasiva arter som jätteloka och skunkkalla.

  – De nya reglerna kommer att ge myndigheter rätt till tillträde till fastigheter, men formerna för det är inte beskrivna och en avvägning ska alltid ske mellan det enskilda och allmänna intresset och i samråd med markägaren. Hur detta i praktiken kommer ske vet vi i dagsläget inte eftersom ansvarsfördelningen inte är klarlagd och tillsynsmyndighet inte är utpekad. Det är en knepig fråga som kan leda till diskussioner om äganderätt så det måste hanteras och formuleras bra, säger Yvonne Lundell, handläggare på artenheten på Naturvårdsverket.

  Kampen mot vissa arter igång

  De nya reglerna gäller även djur som är främmande och invasiva i den svenska faunan, som till exempel mårdhund.

  – När det gäller just mårdhunden är bekämpningen igång redan och den är framgångsrik, säger Yvonne Lundell.

  På LRF är Thomas Bertilsson, enhetschef Äganderätt och Näringspolitik, är avvaktande till den nya förordningen.

  – Våra medlemmar lider av de främmande invasiva arterna men alla typer av ingrepp måste ske i dialog med markägaren. I princip är förändringen bra men det måste ske under ordnade former, säger han.

  LÄS OCKSÅ: Får räddar människor från skadlig växtLÄS OCKSÅ: Nytt däggdjur kan ha liftat in i Sverige

  Invasiva arter

  Sedan EU-förordningen 2015 är det förbjudet att sälja eller plantera arter som listas som invasiva men i dagsläget finns inga sanktionsmöjligheter.

  Enligt den nya förordningen kommer den som med uppsåt eller genom grov oaktsamhet hanterar en främmande invasiv art att dömas till böter eller fängelse på upp till två år.

  EU-listade invasiva arter i svensk natur:

  Bisam

  Gul skunkkalla

  Jättebalsamin

  Jätteloka

  Kabomba

  Mårdhund

  Sidenört

  Signalkräfta

  Smal vattenpest

  Tromsöloka

  Ullhandkrabba

  Källa: Naturvårdsverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen