Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 april

  ”Förnyelsebar produktion en grundpelare för hållbarhet”

  Att gröna näringar saknas på hållbarhetslistan är märkligt, enligt forskare ATL pratat med.

  – Det går inte att tänka sig en hållbar utveckling utan de areella näringarna, säger Mikael Karlsson vid Uppsala universitet.

   ”Det är omöjligt att nå hållbarhet utan att ta hänsyn till de gröna näringarna” enligt professor Thomas Kätterer på SLU.
  ”Det är omöjligt att nå hållbarhet utan att ta hänsyn till de gröna näringarna” enligt professor Thomas Kätterer på SLU. FOTO: Ann Lindén

  Mikael Karlsson, tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen men numera forskare i klimatledarskap vid Uppsala universitet och även ledamot i Skogsstyrelsen styrelse, har flera gånger själv varit med på listan över Sveriges Hållbarhetsmäktigaste. Han har också suttit i juryn för andra listor där makthavare rankas, och anser att det alltid finns en subjektivitet i den typen av utnämningar.

   ”Förnybara resurser är basen i ett hållbart samhälle men i framtiden kommer flödena gå till mer avancerade produkter med högre förädlingsvärde”, tror Mikael Karlsson.
  ”Förnybara resurser är basen i ett hållbart samhälle men i framtiden kommer flödena gå till mer avancerade produkter med högre förädlingsvärde”, tror Mikael Karlsson. FOTO: Uppsala Universitet

  – Det handlar mycket om vilka kriterier man har och vem som är i svängen och syns i debatter, media, på seminarier och konferenser. Men man missar många som verkar i bakgrunden, statssekreterare på regeringens samordningskansli har fruktansvärt mycket makt, och man missar många praktikerna.

  Skapar debatt

  Samtidigt tycker Mikael Karlsson att listor är bra och skapar debatt.

  – Det är bra med listor som visar makthavare men också att listorna granskas. Frågorna om vem som har makt över dagordningen i samhället diskuteras för lite, säger han.

   ”Brukaren avgör vad som sker i skog och mark, men branschen är inte så väl sammanhållen som exempelvis ett stort företag”, vilket gör det svårare att kommunicera de förbättringar som görs, säger Thomas Kätterer.
  ”Brukaren avgör vad som sker i skog och mark, men branschen är inte så väl sammanhållen som exempelvis ett stort företag”, vilket gör det svårare att kommunicera de förbättringar som görs, säger Thomas Kätterer. FOTO: SLU/Jenny Svennas-Gillner

  Thomas Kätterer, professor i ekosystemsekologi vid SLU, tycker det är märkligt att gröna näringar saknas på listan.

  – Det är omöjligt att nå hållbarhet utan att ta hänsyn till de gröna näringarna, och vi behöver produkterna därifrån för att ersätta fossilt, säger han och får medhåll av Mikael Karlsson.

  – Att basera samhället på förnybar produktion har varit en grundpelare sen hållbarhetsbegreppet tillkom och är lika viktigt i dag. Men anspråken ökar på de förnybara produkterna och jag tror att ett mer resurseffektivt nyttjande tvingas fram framöver och att flödena går till mer avancerade material. Det är ohållbart att överutnyttja markens produktionsförmåga och skada den biologiska mångfalden.

  Vända perspektivet

  Vad kan de gröna näringarna göra för att deras bidrag till hållbarheten ska bli mer synligt?

  – I Sverige har miljörörelsen stor makt över att sätta agendan. Fokus ligger på miljöpåverkan i brukandet, inte på vad de gröna näringarna levererar, och vi behöver vända det perspektivet. Opinionsbildarna är ofta storstadsbor, de gröna näringarna finns inte med i de nätverken och de som sätter agendan har inte så mycket jord och skog i åtanke, säger Thomas Kätterer.

  Mikael Karlsson anser att det handlar om att ta plats.

  – Kliva fram och både göra och synas mer i klimat- och miljösammanhang. Det gäller att erkänna utmaningar, sätta mål för vart de vill nå, och sedan leverera och visa upp de framsteg som görs.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen