Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 november 2019

  Fördubblade barkborreskador

  I fjol angreps 3-4 miljoner kubikmeter skog av granbarkborre. Årets angrepp är dubbelt så stora, och nu utökar Skogsstyrelsen sin kraftsamling mot skadeinsekten till Mellansverige samtidigt som den förlängs med tre år.

   – Framför allt är vi tacksamma för det stora engagemanget från hela skogsbruket, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna som nu utökas till Mellansverige och förlängs med tre år.
  – Framför allt är vi tacksamma för det stora engagemanget från hela skogsbruket, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna som nu utökas till Mellansverige och förlängs med tre år. FOTO: Maria Larsson/Skogsstyrelsen

  I år har 7 miljoner kubikmeter skog, till ett virkesvärde av nästan 3 miljarder kronor, angripits av granbarkborre. Det visar inventeringar som gjorts av Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna. I Götaland motsvarar angreppen ungefär en femtedels årsavverkning men problematiken har också spridit sig norrut till stora delar av Svealand.

  Utökad bekämpning

  Tillsammans med skogsbruket i södra Sverige har Skogstyrelsen under året drivit projektet Stoppa borrarna. Projektet utökas nu till att även omfatta mellersta Sverige och förlängs med tre år.

  – Framför allt är vi väldigt tacksamma för engagemanget från skogsägare, entreprenörer och hela skogsbruket som kontrollerat sina fastigheter var fjärde till femte vecka, gått in för att enbart avverka barkborreträd, kört dubbelskift och sågverk som ökat sin gransågning, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna.

  Skogsstyrelsen arbetar också med att utveckla nya digitala verktyg som med hjälp av kartor och artificiell intelligens kan förutse framtida riskområden för angrepp samt ger dispenser för snabb avverkning av angripen skog.

   Karta över avverkningsanmälningar kopplade till angrepp av granbarkborre. Största angreppen finns i Kalmar och Blekinge, men angreppen har även spridit sig norrut till bland annat Sörmland och Västmanland i Svealand.
  Karta över avverkningsanmälningar kopplade till angrepp av granbarkborre. Största angreppen finns i Kalmar och Blekinge, men angreppen har även spridit sig norrut till bland annat Sörmland och Västmanland i Svealand. FOTO: Skogsstyrelsen

  Proaktiva åtgärder

  Arbetet i skogen har hittills i stor utsträckning gått ut på ”sök och plock”, det vill säga att hitta angripna träd så tidigt som möjligt, avverka och forsla ut dem ur skogen.

  Men hur ser det ut med proaktiva åtgärder, till exempel feromonfällor?

  – Det är något vi diskuterat mycket. Men det saknas svenska studier över effekterna. De utländska studier som finns pekar på att det krävs många fällor, 100 per 1 000 hektar. Det blir väldigt skötselintensivt och då behöver vi veta att det funkar, få resurser och tillstånd från skogsägarna att ställa ut dem.

  Det har också funnits kritik mot att skog som avsatts för naturvård fungerar som yngelhärdar för barkborrarna.

  Ungefär 3 procent av skogen i de drabbade områdena är avsatt granskog, men angrepp där kan slå hårt mot drabbade skogsägare. Det är inte alltid det går att avverka de skogarna eftersom det går emot syftet med avsättningen. Nu ser vi över vad som kan göras i angränsande områden till de skyddade, säger Kerstin Ström.

  Fortsättning följer

  Ännu finns ingen prognos för hur stora angreppen kan bli nästa år. Det beror framför allt på vädret, men SLU håller också på med en utvärdering av årets barkborreföryngring. Den kan ge en indikation av läget inför 2020, och väntas bli klar under december/januari.

  I en kommentar till årets angrepp säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör:

  – Det här visar att situationen är fortsatt bekymmersam och ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Det görs en hel del redan men vi behöver växla upp det arbetet. Därför kommer jag att ta kontakt med andra berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt.

  Exempel på saker som kan underlätta arbetet är dispens att köra på vägar som stängs av under tjällossning, tillstånd att använda 74-tons lastbilar, dispens från kör- och vilotider för lastbilschaufförer samt utökat samarbete med bland annat länsstyrelser och Naturvårdsverket kring till exempel hanteringen av avsatta skogsområden.

  ATL TV: Så agerar skogsägarna mot barkborrar

  Relaterade artiklar

  Till toppen