Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 oktober 2018

  LRF: ”Fördela alla avsatta medel”

  Alla branddrabbade borde ha rätt till stöd och alla avsatta medel bör användas, anser två LRF-regioner.

   Alla branddrabbade skogsägare borde ha rätt till stöd och alla avsatta medel behöver användas, anser Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland.
  Bild 1/2 Alla branddrabbade skogsägare borde ha rätt till stöd och alla avsatta medel behöver användas, anser Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland. FOTO: Ann Lindén
   Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten, står också bakom kravet på att se över brandstödet.
  Bild 2/2 Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten, står också bakom kravet på att se över brandstödet. FOTO: Ann Lindén

  I slutet på augusti meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att maximalt 110 miljoner kronor skulle avsättas för stöd till skogsbruket efter sommarens bränder, och Skogsstyrelsen fick i uppdrag att utreda hur pengarna bäst skulle fördelas.

  Tre län

  Men när Skogstyrelsen i början på oktober var klara med sitt uppdrag visade det sig att deras rekommendation var att begränsa stödet till Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län och att det skulle räcka med 72 miljoner kronor. Motiveringen var dessa tre län omfattade uppåt 90 procent av det brandskadade virket samt att problemen blev större där bränderna varit mer omfattande.

  Men det här köper inte LRF-regionerna i Västernorrland och Norrbotten, som i en skrivelse kräver att brandstödet ses över. De anser att det finns stor risk att brandskadat timmer inte kommer att kunna tillvaratas utanför de tre stödberättigade länen, bland annat på grund av att det inte finns sågverk som sågar det samt på grund av brist på avverkningsresurser. Det är också viktigt att virke från både mindre och större bränder tas till vara så fort som möjligt för att minimera risken för insektshärjningar.

  Blir utan

  En skogsägare som drabbats av en brand på 1 hektar i Dalarna, Gävleborg eller Jämtland är berättigade till stöd, medan skogsägare i grannlänet som drabbats en brand på 400 hektar blir utan, skriver de, och konstaterar att det i Västernorrland finns 760 hektar branddrabbad skogsmark och i Norrbotten 1 250 hektar.

  ”Regeringen avsatte anslaget om 110 miljoner för att mildra effekterna hos skogsägarna, och med den föreslagna fördelningen missas många hårt drabbade skogsägare i andra län”, skriver de.

  De anser därför att stöden bör omfatta alla branddrabbade skogsägare och att samtliga 110 miljoner kronor behöver fördelas, en kritik som också tidigare kommit från branddrabbade skogsägare i Ljusdalstrakten.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen