Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 maj

  353 vargar hittade i årets inventering

  Årets varginventering, som förutom länsstyrelsernas ordinarie inventering även har omfattat en extra DNA-insamling, är avslutad.

  – Det ser ut som att slutresultatet är något högre än tidigare, säger Jens Frank på Viltskadecenter.

  Både jägare och privatpersoner har bidragit till DNA-insamlingen, liksom länsstyrelsernas personal. Över 4 000 prover samlats in och 353 unika individer har hittats – en ökning med knappt 18 procent, eller 53 individer, jämfört med förra året

  Den siffran kommer sannolikt att minska när individerna fördelas mellan Sverige och Norge. Antalet revir som berör Sverige är 59. Sju av dem delas med Norge och delas på hälften för att inte riskera att dubbelräknas.

  – Det ser i stort sett ut som det gjort tidigare, säger Jens Frank, men framhåller att alla siffror ännu så länge är preliminära.

   Jens Frank, Viltskadecenter.
  Jens Frank, Viltskadecenter. FOTO: Mostphotos/Privat

  Koncentrerad till sex län

  Vargstammen är koncentrerad till Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland och Västra Götalands län. Därutöver finns några få revir i Stockholm, Södermanland och Östergötland.

  Enligt Jens Frank finns det inget som hittills tyder på några stora avvikelser, annat än att vargstammen är något större än tidigare.

  – Lokala misstankar finns det säkert, men det är inte något vi från Viltskadecenter har koll på, säger han.

  Minskar i Värmland

  I Värmland finns just misstankar. Länet har tidigare haft en stor koncentration av varg, men nu har antalet revir minskat. Det är helt i linje med förvaltningsplanen – men det sätt på vilket minskningen sker oroar Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.

  Tanken var att koncentrationen av revir skulle minskas där den var som störst. I stället har det uppstått en situation där det råder en mycket hög täthet av revir i södra delen av länet, medan det är tomt på revir i den nordöstra delen.

   Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.
  Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland. FOTO: Privat

  Misstankar om illegal jakt

  Varför det ser ut på det viset ser Maria Falkevik ingen naturlig orsak till.

  – Vi ser en ökad omsättning av revirmarkerande vargar som inte kan förklaras med naturliga orsaker eller laglig jakt. Det finns dokumenterade fall av illegal jakt i länet sedan tidigare, och det är den mest sannolika orsaken till ökningen.

  Om misstanken stämmer sker troligen de illegala aktiviteterna utan markägarnas vetskap.

  – Det påverkar i så fall förutsättningarna för markägare, jägare och andra i resten av länet när det till exempel gäller möjlighet till licensjakt på varg, säger Maria Falkevik.

  Antal vargar i Sverige

  År Individer Revir

  2011/2012 235 54,5

  2012/2013 325 53,5

  2013/2014 345 59,5

  2014/2015 415 58

  2015/2016 340 56,5

  2016/2017 355 58

  2017/2018 305 56

  2018/2019 300 51,5

  2019/2020* 353 59

  *Siffrorna för 2019/2020 är preliminära

  Källa: Viltskadecenter

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen