Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 juli 2018

  Fler miljökrav i ny FSC-certifiering

  I förslaget till ny FSC-standard finns flera skärpningar av hänsynen till miljö och sociala värden. För certifieringens tredje ben - ekonomin - ser det sämre ut.

   – Vi vill få in mycket synpunkter, och inte bara på det som upplevs som dåligt, utan även på det som är bra, säger Henrik von Stedingk.
  – Vi vill få in mycket synpunkter, och inte bara på det som upplevs som dåligt, utan även på det som är bra, säger Henrik von Stedingk. FOTO: FSC

  Sedan 2012 har svenska FSC jobbat med en revidering av sin skogsbruksstandard. Nu börjar arbetet närma sig målet.

  – Ja, det känns bra, nyligen skickade vi ut det andra förslaget för konsultation, det vill säga för att få in synpunkter på det. I december ska den nya standarden vara klar, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig på Svenska FSC.

  Större avsättningar

  Bland förslagen till ändringar finns flera som påverkar skogsbrukets ekonomi, till exempel utökat krav på avsättningar. Utöver de 5 procent som redan nu måste avsättas ska ytterligare 5 procent avsättas för naturvård eller anpassat brukande, till exempel förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn.

  Eftersom 52 procent, motsvarande knappt 12 miljoner hektar, av Sveriges skogsmarksareal är FSC-certifierad innebär det nya förslaget att sammanlagt ytterligare 600 000 hektar skulle avsättas.

  Skogsägarnas rotnetto har fallit i flera decennier. Flera av förslagen till ändringar i standarden skulle sänka det ytterligare. Hur rimmar det med att certifieringen ska ta hänsyn till både miljö, sociala värden och ekonomi?

  – Certifieringen är ju en anpassning för att nå sociala- och miljövärden, ekonomin får skogsbrukaren klara själv. Standarden ska bidra till ett hållbart skogsbruk, ange vilka krav som måste nås och hur skogsbruket ska anpassas utan för höga kostnader. Och vissa krav är ju inte aktuella om man inte genomför vissa åtgärder, till exempel gödsling eller plantering av främmande trädslag.

  Välkomnar synpunkter

  Standarden är uppdelad i två delar, en för större markägare med över 1 000 hektar och en för mindre markägare. Enligt Henrik von Stedingk är det inte troligt att det blir några större ändringar i standarden för större markägare. Men standarden för mindre markägare är fortfarande mer öppen och han välkomnar synpunkter från skogsägare.

  – Det kan ju gälla om någon åtgärd upplevs för kostsam eller om den saknar effekt. Vi vill få in mycket synpunkter, och inte bara på det som upplevs som dåligt, utan även på det som är bra så att vi får större möjlighet att väga olika åsikter mot varandra.

  LÄS OCKSÅ: Greenpeace International lämnar FSCLÄS OCKSÅ: Utspel om skogen måste ses i sitt sammanhang

  Några av förslagen till ändringar i den nya FSC-standarden:

  Större möjligheter för friluftsliv, rekreation och renskötsel att påverka skogsbruket

  Ytterligare 5 procent av marken ska avsättas, utöver de 5 procent som redan idag måste avsättas för naturvård

  Tydligare krav på främmande träslag med omfattande riskprövning

  Hänsyn till fåglar och vedlevande insekter

  Miljöhänsyn under hela omloppstiden och inte bara vid avverkning

  Ökad hänsyn på stora hyggen

  Tydlig koppling till skogssektorns målbilder

  Relaterade artiklar

  Till toppen