Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 mars 2018

  Fler investeringar i skogsindustrin

  Med 16,4 miljarder kronor stod skogsindustrin för 23 procent av svensk industris investeringar under 2017.

  FOTO: Birgitta Sennerdal

  Skogsindustrins exportvärde ökade under 2017 med 5,4 procent till 132 miljarder kronor. Det motsvarar 10 procent av Sveriges totala exportvärde.

  För sågade trävaror ökade exportvärdet med 9 procent till den nya rekordnivån 27 miljarder kronor. För massa har exportvärdet ökat till 19 miljarder kronor, en ökning med 7 procent. Papper och papp, som står för drygt hälften av värdet för skogsprodukter, har haft en uppgång med 4 procent till nästan 67 miljarder kronor.

  Högsta nivån på 80 år

  Skogsindustrin stod 2017 för 23 procent av svensk industris investeringar. Totalt investerade industrin för 72,3 miljarder kronor i löpande priser under året, vilket enligt SCB är den högsta nivån på 80 år.

  De senaste fyra årens investeringar inom skogsindustrin har framför allt legat inom tillverkning av massa och kartong. Nu ökar investeringarna inom träbyggande, som en följd av efterfrågan på korslimmat trä.

  Enligt SCB:s februarienkät förväntas dock skogsindustrins investeringar för 2018 minska med 15 procent till 13,9 miljarder kronor.

  Förväntas stiga

  Investeringarna för sågverksindustrin förväntas stiga under 2018 till 1,8 miljarder kronor, medan investeringarna för massaindustrin minskar till 3,1 miljarder kronor. Däremot förväntas investeringarna inom pappersindustrin vara oförändrade 7 miljarder kronor.

  LÄS OCKSÅ: Så klimatkompenserar skogenLÄS OCKSÅ: Han vill köpa Norske SkogLÄS OCKSÅ: Nyckelbiotoper: ”Pengarna räcker inte”

  Relaterade artiklar

  Till toppen