Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 juni 2019

  ”Fler aktörer hade varit välkommet”

  – Laserdata är en viktig datakälla för att utveckla vårt sätt att arbeta.

  Det säger Nils Broman om Norra Skogsägarnas beslut att medfinansiera laserskanningen av skogen.

   – Skanningen hade genomförts även om vi inte medfinansierat, men tagit längre tid. Då är det bättre att stötta den för att få färskare data, det gynnar medlemmarna, säger Nils Broman.
  – Skanningen hade genomförts även om vi inte medfinansierat, men tagit längre tid. Då är det bättre att stötta den för att få färskare data, det gynnar medlemmarna, säger Nils Broman. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

  Med laserskanningen anser Nils Broman, skogschef på Norra Skogsägarna, att Norra Skogsägarna får mer enhetlig, yttäckande och färskare data som göra att de kan jobba effektivare i hela den skogliga processen.

  – Det ger oss möjligheter till både effektivisering och metodutveckling, men även att hitta nya samverkansmöjligheter mellan skogsägare. Vi gör mycket skogsägarplaner och data från laserskanningen kan användas för metodutveckling av det arbetet. Men för att öka värdeskapandet och bli effektivare behöver vi också data där det saknas skogsägarplaner i dag, säger han.

  Färskare data

  Han ser också fördelar med att vara medfinansiär.

  – Vi får insyn och kan påverka genom styrgruppen, vi blir bättre insatta och får tillgång till betadata i ett tidigare skede än den är tillgänglig via Skogsstyrelsen. Och skanningen hade genomförts även om vi inte medfinansierat, men tagit längre tid. Då är det bättre att stötta den för att få färskare data, det gynnar Norras medlemmar. Men det hade varit välkommet med fler aktörer som stöttat, det hade sänkt kostnaden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen