Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 april

  Kunde staten ha stämt staten?

  För att få ersättning för nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog har markägare tvingats stämma staten. Men hade rättsläget kunnat klaras upp genom att staten stämt staten istället?

   – Skogsstyrelsen som myndighet kan inte styra över hur andra parter agerar, säger Cecilia Hedman om ersättningen för fjällnära skog inte kunde ha klarlagts genom att staten stämt staten i stället.
  – Skogsstyrelsen som myndighet kan inte styra över hur andra parter agerar, säger Cecilia Hedman om ersättningen för fjällnära skog inte kunde ha klarlagts genom att staten stämt staten i stället. FOTO: Patrik Svedberg/Skogsstyrelsen

  Markägarna vann i första instans men frågan om ersättning för nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog ännu inte avgjord. Skogsstyrelsen har överklagat till Högsta Domstolen, men trots att två månader gått finns ännu inget besked om de beviljas prövningstillstånd.

  Under tiden står markägarna utan ersättning och kan inte heller avverka skogen som de ursprungligen planerat. Men hade det gått att lösa frågan genom att låta staten stämma staten i stället för att enskilda markägare kom i kläm?

  När Skogsstyrelsen insåg att regelverket var oklart hade ni inte då kunnat avslå en ansökan om avverkningstillstånd från Sveaskog, Fastighetsverket, Fortifikationsverket eller någon annan statlig skogsägare i stället? Den hade sen i sin tur kunnat stämma staten för att få fråga om ersättning utredd?

  – Jag ser spontant inget hinder om vi skulle hamna i den situationen. Men jag vet inte om det fallet finns, så det är en hypotetisk fråga, säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen, och fortsätter:

  – Skogsstyrelsen som myndighet kan inte styra över det, eller påverka hur andra parter agerar.

  Kan inte styra

  Enligt Cecilia Hedman kan Skogsstyrelsen inte uppmana en statlig skogsägare att skicka in en ansökan om avverkningstillstånd för att få regelverket prövat.

  – I de aktuella fallen har motparten valt att inte överklaga avslaget på avverkningstillstånd utan istället krävt ersättning. Eftersom parterna inte är överens om ersättning ska utgå och i så fall på vilket sätt har det resulterat i en stämning. Skogsstyrelsen kan inte heller påverka tågordningen när stämningen kommer in till domstolen, det enda vi kan göra är att handlägga avverkningstillstånden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen