Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 oktober 2019

  Finsk skogsindustri siktar på expansion

  Vasa/Jakobstad.

  Finlands skogsindustri vill bygga ut och råvarubehovet kan komma att öka med 20 miljoner kubikmeter. Men kritikerna anser att det hotar skogens roll som kolsänka.

   Avverkning i Kronoby i Österbotten.
  Avverkning i Kronoby i Österbotten. FOTO: Birgitta Sennerdal

  För ett par år sedan invigde Metsä Group massabruket i Äänekoski i Finland som kostade 11 miljarder svenska kronor och som har ökat massavedsanvändningen i landet med fyra miljoner kubikmeter per år.

  Men nu är koncernen, som ägs av skogsägarkooperationen Metsäliitto, i färd med att planera nya investeringar. Till dessa hör ett nytt massabruk i Kemi och ett nytt furusågverk i Rauma som tillsammans skulle öka råvarubehovet med sex miljoner kubikmeter.

  Metsä Group är inte heller det enda bolaget som smider planer.

  – Om alla projekt skulle bli realiserade skulle det innebära en ökning med 18 miljoner kubikmeter massaved och till det kommer ett ökat behov av timmer på två miljoner kubikmeter, sade Juha Mäntylä vid Metsä Group när han talade vid Virkesforum i Stockholm tidigare i höstas.

   Avverkning i Kronoby i Österbotten.
  Avverkning i Kronoby i Österbotten. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Den stora frågan för alla projekt är hur råvarutillgången ska lösas.

  – Investerarna måste fundera över hur de ska få råvara till vettigt pris, sade Juha Mäntylä.

  Får kritik

  I Finland finns en bioekonomistrategi som lyfter fram forskning som visar att den hållbara avverkningen kan öka. Men planerna på ökad avverkning får kritik från natur- och miljöföreningar som pekar på annan forskning, som visar att ökad avverkning hotar skogens möjligheter att binda koldioxid.

  – Det diskuteras mycket just nu om vi kan öka avverkningen och i så fall hur mycket. En del vill förbjuda kalavverkning helt, vilket väl måste ses som rätt orealistiskt, säger Pia Andtbacka som är reporter på Österbottens Tidning och som ofta skriver om skog och skogsbruk.

  ”Helt realistiskt”

  Jan Slotte som är verksamhetsledare vid Skogsvårdsföreningen i Österbotten är positiv till industrins planer.

   Jan Slotte är verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen Österbotten.
  Jan Slotte är verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen Österbotten. FOTO: Birgitta Sennerdal

  – Nyinvesteringar är alltid välkomna, men massakapaciteten minskar också så jag tror inte att råvarubehovet kommer att öka så mycket. Det är också orealistiskt att tro att allt blir av, säger han.

  Kan avverkningen öka?

  – För några år sedan var det för mycket virke på marknaden och nu finns det ett eftersläpande behov av gallringar. Därför är det helt realistiskt att öka avverkningsnivån, säger Jan Slotte.

  Tror på ökad avverkningsvolym

  Skogsbeståndet i Finland är 2,4 miljarder kubikmeter och den årliga tillväxten är 105,5 miljoner kubikmeter. 

  Avverkningsvolymen i Finland var 2018 78 miljoner kubikmeter stamved. Den kan utan problem öka till 84 miljoner, enligt Naturresursinstitutet.

  Riksskogstaxeringens beräkningar visar att den kan öka ytterligare under kommande år tack vare högre tillväxt i skogen.

  Källa: Riksskogstaxeringen och Naturresursinstitutet i Finland

  Relaterade artiklar

  Till toppen