Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 februari

  Finsk skogsägarförening köper in skyddsvärd skog

  För att kompensera brist på skyddsvärd skog på den egna fastigheten ska FSC-intresserade medlemmar i den finska skogsägarföreningen Metsälliito kunna få del av skyddsvärd skog som köps av föreningens industribolag Metsä Group.

   För att kompensera brist på skyddsvärd skog på den egna fastigheten ska FSC-intresserade medlemmar i skogsägarföreningen Metsälliito kunna köpa in sig i skyddsvärd skog som köps in centralt.
  För att kompensera brist på skyddsvärd skog på den egna fastigheten ska FSC-intresserade medlemmar i skogsägarföreningen Metsälliito kunna köpa in sig i skyddsvärd skog som köps in centralt. FOTO: Metsä Group

  Enligt FSC-certifieringen måste alla skogsägare som vill ansluta sig avsätta 5 procent av sin mark permanent för naturvård. Det gäller även om det saknas skogar med höga naturvärden på marken, vilket i sin tur innebär att produktionsskog utan höga naturvärden ibland måste avsättas för att möta certifieringskraven.

  Det här har upplevts som ett problem bland en del av medlemmarna i den finska skogsägarföreningen Metsäliitto, som samlar över 100 000 skogsägare och närmare häften av Finlands privatägda skogar.

  Centrala skogsköp

  Men nu lanserar föreningens industribolag Metsä Group en lösning på problemet. Tillsammans med kapitalförvaltaren Dasos ska Metsä Group köpa in fastigheter med naturvärden som klassas som skyddsvärda enligt FSC:s definitioner. Fastigheterna fogas till Metsä Groups FSC-certifikat och de värdefulla naturobjekten på fastigheterna erbjuds sen till medlemmar som inte har några skyddsvärda objekt på sina fastigheter.

  ”Flera skogsägare som är intresserade av FSC har upplevt att det är orättvist att man ska skydda skog även om den inte har särskilda naturvärden. Vi tror att vår nya tjänst ska erbjuda en lösning på det här problemet och öka den FSC-certifierade skogsarealen i Finland”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä i ett pressmeddelande, och fortsätter:

  Nätverk av skyddsobjekt

  ”Med hjälp av denna tjänst riktar sig skogsskyddet till de allra värdefullaste områdena med avseende på naturvärden. Vårt mål är också att bygga upp ett nätverk av skyddsobjekt som är förbundna till varandra. Med hjälp av tjänsten stärker vi både den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten för FSC-certifierade skogar”.

  Metsä Group poängterar att tjänsten inte ska användas som ett sätt att kringgå certifieringskravet på avsättning av höga naturvärden på den egna fastigheten, om det finns sådana ska de alltid bevaras.

  Placeringsobjekt

  Kapitalförvaltaren Daosos kommer lägga de inköpta skogsfastigheterna i sin Habitat-fond, där de största investerarna är pensions- och försäkringsbolag.

  ”Modellen med samhälleliga investeringar är unik också i ett globalt perspektiv och skapar ett placeringsobjekt som grundar sig på skogsmark, vars avkastningslogik till centrala delar grundar sig på de miljö- och ekosystemtjänster som skogen producerar”, säger Olli Haltia, vd för Dasos Capital Oy.

  Lena Dahl, verksamhetschef på FSC Sverige, tycker upplägget verkar intressant.

  – Det är troligen något som kommer att diskuteras även av våra svenska medlemmar. Enligt Skogsstyrelsen har runt 80 procent av skogsägarna ingen nyckelbiotop på sina fastigheter, så ur ett landskapsperspektiv kan det vara en klok lösning att samla skyddet där det gör mest nytta. Sen är det intressant att finansieringen kommer från en fond. Det är en typ av lösning som inte funnits förut men kommer mer och mer som ett sätt att styra kapital till andra ekosystemtjänster än själva virkesproduktionen.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen