Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 september

  Färre fångster runt skyddade områden

  20 miljoner granbarkborrar gick i Skogsstyrelsens fällor runt skyddade områden. Men per fälla var det bara en tredjedel så många som i fällorna för svärmningsövervakning.

   Fälla för granbarkborre.
  Fälla för granbarkborre. FOTO: Skogsstyrelsen/Anna Cederholm

  För att hålla granbarkborrar borta från skyddad natur satte Skogsstyrelsen under våren ut fällor runt områden med biotopskydd och naturvårdsavtal i Syd- och Mellansverige.

  – Runt 55 områden satte vi ut 50 fällor vardera. Genom att mäta volymen på fångsten har vi kommit fram till att vi fångat cirka 20 miljoner granbarkborrar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

  Tidigare studier indikerar att det behövs cirka 4 000 granbarkborrar för att döda en gran, vilket innebär att fällorna kan ha räddat 5 000 granar.

  – Men hur många barkborrar som behövs för att ta död på ett träd varierar med graden av torkstress, det kan räcka med 400, säger Johan Åberg.

   Skogsstyrelsen ska nu utvärdera varför fällorna runt skyddade områden bara fångade bara en tredjedel så många granbarkborrar som fällorna för svärmningsövervakning, säger Johan Åberg.
  Skogsstyrelsen ska nu utvärdera varför fällorna runt skyddade områden bara fångade bara en tredjedel så många granbarkborrar som fällorna för svärmningsövervakning, säger Johan Åberg. FOTO: Skogsstyrelsen

  Samtidigt med fällorna runt skyddade områden har Skogstyrelsen tillsammans Södra, Mellanskog och Hushållningssällskapet också haft 60 fällor runt om i landet för svärmningsövervakning. I de fällorna fångades cirka 22 400 barkborrar per fälla. I fällorna runt skyddade områden fångades bara en tredjedel så många per fälla, runt 7 400. Men varför det ser ut så kan Johan Åberg inte riktigt svara på.

  – Fällorna för svärmningsövervakning tömdes varje vecka medan fällorna runt skyddade områden bara tömdes en gång i månaden, så där kan fångsterna ha hunnit sjunka ihop mer. Det kan också vara en utspädningseffekt när det är många fällor på samma ställe, som runt de skyddade områdena. Men vi måste analysera materialet mer innan vi har några svar.

  Anser du själv att fällor är ett bra sätt att minska angreppen?

  – En studie från SLU i våras pekar på att man fångar en väldigt liten andel, och det stämmer nog. Samtidigt innebär varje fångad granbarkborre att populationen sjunker och angreppen minskar. Det har i alla fall ingen negativ effekt på den biologiska mångfalden och ger heller inga körskador eller luckor som det skulle ha blivit i de skyddade områdena om vi i stället hade huggit ut angripna träd. Och det är ingen av de tillfrågade markägarna som sagt nej.

  Skogsstyrelsen och länsstyrelserna har också genomfört andra åtgärder för att begränsa angreppen av granbarkborre i skyddade skogar, framför allt att fälla och barka angripna granar. De olika insatserna ska nu utvärderas för att se om det blir en fortsatt satsning på fällor till nästa år.

  Relaterade artiklar

  Till toppen